Libor Dvořák: Nový návrh ukrajinského mobilizačního zákona

7. únor 2024

Ukrajinská vláda byla nucena po vlně kritiky stáhnout návrh zákona o mobilizaci, přepracovat ho a poslat ho zpátky parlamentu, tedy Nejvyšší radě. Jak se ale zdá, vrcholná ukrajinská politická scéna má s touto právní normou problémy i nadále. Uvědomuje si totiž, že jde o věc mezi lidem v každém případě nepopulární. 

Co tedy nový návrh ukrajinského mobilizačního zákona obnáší? Původní verze například předpokládala řadu víceméně automatických sankcí vůči lidem, kteří se vyhýbají už obnovení svých osobních dat na vojenských správách a snaží se tak čelit nutnosti ocitnout se na frontě.

Čtěte také

U takovýchto lidí se předpokládal zákaz cest do zahraničí, omezení možnosti řídit motorová vozidla či blokace jejich bankovního konta. V nové úpravě bude rozhodovat soud.

Nová verze vládního návrhu mobilizačního zákona ukládá občanům povinnost elektronické registrace na příslušných vojenských správách, což platí jak pro osoby v braneckém věku, pro ty, na něž se vztahuje branná povinnost, tak i pro vojáky v záloze.

Čtěte také

To umožní snazší povolávání vojáků do aktivní služby. Nikde však není psáno, co se stane těm, kteří se elektronicky zaregistrovat nemohou – jednoduše třeba proto, že nemají počítač.

Novela mobilizačního zákona rovněž předpokládá, že branné povinnosti budou zbaveni lidé v jakémkoli stupni invalidity. Oproti původnímu návrhu ale bude možné, aby tito lidé na vlastní přání mohli ve vojenské službě zůstat.

Někdo vlast bránit musí

V novém zákoně rovněž chybí kategorie „omezené schopnosti vojenské služby“. Všichni, na něž se tento statut doposud vztahoval, budou povinni znovu absolvovat lékařskou prohlídku, která může vynést jen dvojí verdikt – schopen, anebo neschopen. Žádná další možnost neexistuje.

Čtěte také

Nejednoznačné reakce vyvolává projekt nového mobilizačního zákona i v bodě, který mluví o tom, že voják má pro třech letech služby právo na demobilizaci. Teď je ovšem připojena podmínka, že něco takového bude možné výhradně na základě rozhodnutí nejvyššího armádního velení.

Podobných sporných míst je v návrhu nového mobilizačního zákona plno a není proto divu, že nedávný požadavek generála Zalužného, aby do armády byl povolán další půlmilion vojáků, se do značné míry stal jedním ze základních bodů jeho současného konfliktu s Volodymyrem Zelenským. Ten původně prohlásil, že armáda ho o podobné potřebě zatím nepřesvědčila.

Libor Dvořák

Před jednou věcí ale Ukrajinci nikam neutečou – někdo jejich vlast před ruským agresorem prostě bránit musí.

Autor je komentátor Českého rozhlasu

Spustit audio