Putin vsadil na vyvolání strachu. Vidí totiž, jak hladce jdou naše životy, říká český učitel bojující na Ukrajině

15. květen 2024

Jak vnímá válku na Ukrajině Milan Švrčina, bývalý učitel matematiky a fyziky a nyní na frontě aktivní člen Mezinárodní legie, samostatného 1. praporu pod pozemními vojsky Ukrajinské armády?

„Putin vsadil na brutalitu, což dokazuje jen tím, že vyznamenal generála brigády, která prováděla masakry v Buče,“ uvádí v pořadu Osobnost Plus voják.

Čtěte také

Podle něj touto strategií ruský diktátor de facto poráží Evropu. „Putin vsadil na to, vyvolat v lidech strach, protože vidí, jak jdou naše životy hladce. Už neučíme lidi, že člověk roste pro drama. Když jen vyhráváte, tak to není dobré, protože prohry jdou u člověka do hloubky.“

„Je potřeba, aby si lidé v Česku uvědomili tu obrovskou brutalitu a jak lidé na Ukrajině umírají, přicházejí o končetiny a tak dále. A aby se pak zamysleli, v jakém světě chtějí, aby žily jejich děti.“

Ukrajina také zároveň neustále bojuje s korupcí. „To mohu dosvědčit zevnitř, ale také vidím, jak se mění v demokratickou zemi, kde si lidé uvědomují cenu svobody, kdežto na Západě žádnou vnitřní proměnu nevidím.“

Paralela se starověkým Římem

„Bojím se, že Západ zůstane lpět na těch věcech, které jsou jen pastvou pro oko nebo žaludek, a lidé budou ve větru populistů.“

Čtěte také

Učitel vidí paralelu s událostmi ve starověkém Římě. „Zemí se několikrát prohnal Hannibal, vydrancoval ji a došlo k proměně společnosti, kdy se ze svobodných římských občanů stal chudý proletariát ve městech.“

„I ve starém Římě se tehdy objevili křiklouni, kteří začali roznášet hněv a rozdělovat společnost, lidé se začali mlátit v ulicích a nakonec se republika a demokracie proměnily ve vládu jednoho muže,“ zdůrazňuje potřebu jednoty, demokracie i národní identity nejen na Západě Milan Švrčina.

Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí v audiozáznamu.

autoři: Barbora Tachecí , oci