Lékařské snímkování obohatí magnetické nanočástice

16. únor 2016

Aby mohly vědci sledovat, jak se pohybují v těle živých organismů různé buňky nebo látky, potřebují si je nějak označit. Oblíbené jsou fluorescenční látky, existují ale i jiné kontrastní látky, které využívají označení pomocí radioaktivních izotopů. Tyto látky ale mají velkou nevýhodu: jsou více či méně škodlivé.

Poměrně nedávno vyvinuli vědci šetrnější zobrazování, které místo světelného nebo radiačního kontrastu využívá kontrastu magnetického. Na sledované látky nebo buňky se navážou nanočástice oxidu železa. Když se tyto částice dostanou do magnetického pole, tak se zmagnetují.

„Detektor je pak schopen sledovat jejich přímou pozici, kde se nacházejí,“ vysvětlil v Magazínu Leonardo vedoucí Centra pokročilého preklinického zobrazování 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Luděk Šefc.

Tyto paramagentické částice je možné vstříknout například do krevního oběhu a vykreslit tak kompletní cévní zásobení. „Můžeme s nimi označit také některé buňky nebo makromolekuly, a sledovat, jak se v organismu pohybují.“

Výsledkem je velmi rychlé zobrazení, které umožňuje i natáčení videa. A především: metoda je velmi citlivá, a přesto nepůsobí sledovanému žádnou radiační nebo jinou zátěž.

„Náš přístroj je teprve třetí světovou komerční instalací této technologie. Jsme třetí instalace na světě a třetí mimo Německo, kde byl přístroj vyvinut. To znamená, že se budeme spoluúčastnit na tvorbě aplikací pro tuto metodu,“ dodal vědec.

V budoucnu by tyto detektory měly být instalovány ve velkých klinikách, kde bude možné po nástřiků magnetického kontrastu sledovat u pacienta pohyb média cévním řečištěm a vytvořit jeho obraz.

„Tedy bude možné třeba najít v případě ucpání cév, infarktu a dalších komplikací přesně tu pozici, kam je třeba umístit stent, cévu roztáhnout a znovu zprůchodnit,“ chválil novou zobrazovací technologii Luděk Šefc.

autoři: mas , oci
Spustit audio