Kruhová obrana Milana Šimečky

25. září 2015

Milan Šimečka se narodil 7. dubna 1930 v Novém Bohumíně. Vystudoval českou a ruskou literaturu na Filozofické fakultě v Brně.

Od roku 1954 akademicky působil na Slovensku – přednášel zde na různých vysokých školách marxistickou filozofii (v té době byl členem KSČ).

Za své kritické postoje na konci 60. let byl nejprve vyloučen ze strany a poté mu bylo znemožněno také akademické působení.

V 70. letech pracoval v různých manuálních zaměstnáních, na počátku 80. let strávil rok ve vyšetřovací vazbě, odkud se vrátil s poškozeným zdravím a až do roku 1989 žil ze svých zahraničních honorářů. Své práce psal česky i slovensky.

Po listopadu 1989 se stal předsedou Rady konzultantů prezidenta Václava Havla. Jeho kritickou reflexi polistopadového vývoje znemožnila smrt – zemřel na srdeční infarkt 24. září 1990 v Praze.

Jeho dlouhodobým tématem byly sociální utopie – současné i historické – a role a postavení člověka v nich.

Vydal: Sociálne utopie a utopisti (1963; východiskem byla jeho kandidátská práce), Kriza utopizmu (1967), Obnovení pořádku (samizdat 1978, Kolín nad Rýnem 1979, 1990), Kruhová obrana (samizdat 1985, Kolín nad Rýnem 1985, 1992), Konec nehybnosti (samizdat 1989, 1990).

Tyto tři knihy tvoří jakousi normalizační trilogii – soubor odbornějších i publicističtějších textů (včetně mnoha vysloveně autobiografických) zachycujících tuto dobu jakýmsi „odborným pohledem zdola“.

Kromě toho je autorem řady časopisecky publikovaných fejetonů a esejů (mimo jiné Náš soudruh Winston Smith, který vyšel v českém exilovém vydání románu George Orwella 1984).

V pořadu uslyšíte ukázky z 13dílného rozhlasového cyklu Dějiny lidského snu o šťastné společnosti.

Jde o řadu 11 komponovaných pořadů (jejichž autorem Milan Šimečka byl) rámovanou dvěma diskusemi, jichž se Milan Šimečka zúčastnil.

Cyklus byl vytvářen v době československého politického zlomu na jaře 1969 – poslední díly byly odvysílány již po nástupu Gustava Husáka k moci.

Dále uslyšíte ukázky z literární tvorby Milana Šimečky, zatímco jeho slovenština zazní v telefonátu pro rozhlasovou stanici Svobodná Evropa z konce 80. let.

Pořad Kruhová obrana Milana Šimečky si kdykoli poslechněte nahoře v článku nebo v audioarchivu.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio