Křivda a ublížení jsou to pravé peklo, říká kněz Marek Orko Vácha. Měli bychom odpustit i neodpustitelné?

17. prosinec 2023

Odpuštění hraje významnou roli ve většině, ne-li ve všech světových náboženstvích. Jaké dopady může mít na společnost, naše zdraví a mezilidské vztahy? Je pokaždé nutné odpustit, i když je člověk věřící? A můžeme to, jestli někomu odpustíme, vůbec ovlivnit? O tom přišli do pořadu Vertikála mluvit kněz a teolog Marek Orko Vácha a religionistka Zuzana Kostićová.

Odpuštění úzce souvisí i s vinou a proviněním. Některé kultury pracují i s hanbou, většinou převážně ty východní. Ta se pak do velké míry odráží na tom, co člověk dělá a kým je. Každé náboženství pak klade rozdílný důraz na vinu, hanbu, odpuštění a třeba i na trest.

„Jinak bude vypadat náboženství kultury, která jede na čest, kde jede krevní msta, kde stát není příliš silný. Kde se jedná třeba o nějaké soupeřící rody. Jinak bude vypadat náboženství, kde je třeba právě silný státní aparát, jasná justice a jasný trestní řád. A kde se člověk sám už nějak mstít nemá, tam se od něj očekává spíš právě odpuštění,“ komentuje Kostićová.

Trest viníka je v rukou státu nebo vyšší moci

V Evropě je zastoupena hlavně kultura viny, která má velkou výhodu v tom, že je člověk jako individualista nedotčen a že na jeho bedrech není potrestání viníka a má tak prostor na to, si křivdu vnitřně zpracovat a ostatní nechat na institucích. Odpustit bychom pak měli především kvůli sobě.

Čtěte také

„I česky etymologicky odpuštění znamená to, že pustím něco z ruky nebo otočím kohoutkem a ta špinavá voda se z mysli vyleje někam pryč. A do mysli se dostane zase ta jiskřivá,“ vysvětluje Vácha.

Odpuštění je podle něj duchovní úkon a je možné ho silou vůle ovlivnit.

„Pokud bych šel po ulici a měl ty špatné myšlenky na to, jak mi někdo ublížil, jak je to nepřijatelné, jak je to za hranou, jak mi to hrká v hlavě. Technicky se tomuto říká peklo,“ dodává.

Odpustit neznamená zapomenout

Bůh by pak měl odpustit každému, kdo svých činů upřímně lituje a snaží se udělat něco pro jejich nápravu, když je to možné. Konec Otčenáše: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům,“ můžeme položit na misku vah s prosbou o odpuštění od Boha.

Čtěte také

V takovém případě pak může při traumatickém zážitku, například při znásilnění, vraždě blízké osoby nebo válečném konfliktu, nastat velká krize víry a může být podle Váchy a Kostićové složité odpustit a slova o odpuštění bližnímu v Otčenáši odříkat.

„Já si nemůžu poručit, co mně naskakuje ve snu nebo co mi naskakuje do mysli, když se probudím, ale potom s tou myšlenkou mohu vůlí pracovat. Je to nakonec kdo s koho, protože tady tyto myšlenky nenávisti, neodpuštění a podobně, to mě opravdu může zabít. To znamená, že je to i terapie, kterou věnuji sám sobě,“ říká Vácha.

Role odpuštění v abrahámovských náboženstvích

V abrahámovských náboženstvích je odpuštění do velké míry záležitost transcendentní, tedy nějaká, která člověka neovlivňuje pouze na tomto světě, ale i na tom dalším. Některé kultury, například staří Aztékové, to tak ale nevnímaly.

Podle toho, jakým způsobem člověk zemřel, šel k nějakému určitému božstvu. Zpověď tam měli, ale měla jen právní charakter a jejím cílem bylo upevnění čestných vztahů v jejich společnosti, a ne usmíření se s božstvem.

Čtěte také

Právě proto, že je odpuštění čistě na nás, by nemělo záviset na tom, jestli ten, komu máme odpustit, projevil lítost nebo se nám omluvil.

„Simon Wiesenthal o tom napsal krásnou knížku, která se jmenuje Slunečnice. On sám vystudoval architekturu v Praze, potom se dostal ve Lvově do koncentračního tábora na Ukrajině a dostává se do situace, kdy nějaký nacista, umírající mladý kluk, ho prosí o odpuštění strašných věcí, které objektivně udělal. A Simon, židovské kultury, tu jeho ruku pouští a beze slova odchází pryč. A pak si celou tu válku klade otázku, co měl vlastně dělat,“ vysvětluje Vácha.

Podle něj je jedna věc to, když si odpouštíme běžné lidské věci a křivdy, a druhá, když pak máme odpustit něco jako vraždu. V takovém případě je podle něj vhodné ublížené do odpuštění netlačit, ale spíš jim nabídnout pomocnou ruku, pochopení a klid.

Jestli chcete zjistit, jak se na téma odpuštění dívají různá náboženství, a více popřemýšlet o tom, proč je odpuštění pro naši společnost i pro nás jako jedince tak důležité, poslechněte si Vertikálu. Moderuje Adam Šindelář.

autoři: Adam Šindelář , aste
Spustit audio

Související