Kovy brání vzniku gama-záblesků v Mléčné dráze

24. září 2010

Trápila vás někdy otázka, zda jednoho dne může "vodopád" gama-záření smést život z planety Země? Pokud ano, tak buďte klidní, říkají vědci. Astronomové ve Spojených státech totiž vypočetli, že pravděpodobnost takovéto události v naší galaxii je prakticky nulová.

Krzysztof Stanek s kolegy ze Státní ohijské univerzity na PhysicsWeb tvrdí, že gama-záblesky - krom Velkého třesku největší exploze v kosmu - se vyskytují výhradně v malých, deformovaných a na kovy chudých galaxiích. Naše Mléčná dráha je tím pádem bezpečným místem, jelikož jde o velkou spirálovou galaxii obsahující spoustu těžkých prvků.

Gama-záblesky jsou mohutné exploze, při kterých se do kosmu dostávají vysoce energetické paprsky záření. Dochází k nim vcelku vzácně - zhruba jednou za několik let - a délka jejich trvání se pohybuje od stovek sekund k pouhým několika milisekundám. Astronomové nyní nabyli přesvědčení, že k "dlouhým" gama-zábleskům - trvajícím déle než dvě sekundy - dochází při konečných fázích života hvězd, kdy hvězda vybuchnuvší jako supernova kolabuje do černé díry.

Kdyby k takovémuto záblesku došlo poblíž naší sluneční soustavy, podle astronomů by tím na Zemi skončil život. Někteří dokonce věří, že takový záblesk stojí za masovým vymíráním na Zemi před nějakými 450 miliony let. Nyní však Stanek se spolupracovníky zjistil, že gama-záblesky se vyskytují v malých a zdeformovaných galaxiích, jež postrádají těžší prvky (převažuje v nich pouze vodík, helium a lithium).

Ohijští astronomové k tomuto závěru došli při statistickém zkoumání čtyř gama-záblesků v blízkých galaxiích. Srovnali hmotu čtyř galaxií, rychlost formování hvězd v nich a zastoupení prvků. Všechny čtyři galaxie byly malé, hvězdy se v nich tvořily rychle a obsahovaly pramalé množství kovů.

Stanek s kolegy zjistil, že k nejslabšímu gama-záblesku došlo v galaxii s největším zastoupením kovů - tím pádem v té nejpodobnější Mléčné dráze. Spočítali, že pravděpodobnost výskytu záblesku v této galaxii byla jen 0,15 %. Jelikož Mléčná dráha obsahuje dvakrát tolik kovu než zmíněná galaxie, pravděpodobnost výskytu gama-záblesku u nás je o to menší. Podle vědců je Mléčná dráha posledních několik miliard natolik bohatá na kovy, že gama-záblesk nemohl mít prsty ani v masovém vymírání na Zemi v minulosti.

Z výsledku také plyne, že gama-záblesky nepředstavují hrozbu pro žádné místo ve vesmíru, kde může existovat život. A to z toho důvodu, že planety ke vzniku potřebují kovy. Planety se tedy mohou vyskytovat pouze v "bezpečných", na kov bohatých galaxiích, jež se podobají té naší.

autor: Oldřich Klimánek
Spustit audio