Komunista Ondráček fungování GIBSu zhoršit nemůže, už teď je k ničemu, tvrdí aktivista

21. prosinec 2017
Matěj Metelec

V Poslanecké sněmovně vrcholí spor o obsazení komise, která dohlíží na práci Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Povede ji komunista Zdeněk Ondráček, který před rokem 1989 byl členem pohotovostního pluku, který pomáhal potlačovat protirežimní demonstrace. „Člověk, který byl součástí komunistického represivního aparátu a viditelně se na něm podílel, by v té funkci neměl být,“ uvedl v pořadu Pro a proti historik Prokop Tomek z Vojenského historického ústavu.

Podle Tomka by na této pozici měl být někdo, kdo je vyloženě neutrální. „Myslím, že by mohl být zaujatý, protože má spojení s bezpečnostními složkami před listopadem 1989. To mi připadá trošku jako provokace.“

„Možná těch třicet let, co uplynuly od revoluce, je už dlouhá doba pro to, aby problém vyrovnání s minulostí byl opravdu živý a lidé se tím zabývali. Možná už to nechtějí poslouchat, nějak si už odpověděli, zapomněli, zvykli si. Možná už to není aktuální,“ odhaduje Tomek.

Ten ale přesto považuje pozici v zákonodárných sborech za něco mimořádného. „Ondráček neměl žádné problémy dělat kariéru u policie, byla mu zjevně svěřena velká důvěra, a bylo by tomu tak i nadále.“


Zákonodárce zastupuje občany. Je to člověk s velkou zodpovědnost a velkou mocí, takže v té věci je pohled zcela jiný, a proto by bezúhonnost měla být naprostá. Prokop Tomek

Historik označuje přístup členů bezpečnostních složek za technokratický. „Oni dělají svou práci, tak jsou vymezena pravidla, takové jsou mantinely, politická stránka není naše věc.“

„Proto u takových lidí ani žádná historická reflexe není. Nemají pocit, že by dělali něco špatně, protože jen dělali to, co jim bylo řečeno. A otázky, které si klademe my, si oni ani nekladou,“ shrnuje Tomek.

Novinář z webu Alarm a politický aktivista Matěj Metelec odhadl, že zvláště pro mladší generaci není Ondráčkova minulost téma. „Snaha na té valše dějin nějak přepírat sami sebe, když je to mimo jejich zkušenost, není prostě atraktivní.“

„Pan Ondráček byl od roku 1988 příslušníkem Sboru národní bezpečnosti, od roku 1989 byl členem KSČ, bylo mu tehdy dvacet let. Bavíme se o člověku, který většinu svého profesního života měl skvělou kariéru u Policie České republiky, kde byl kriminalistou. A myslím, že to je ten důvod, pro který byl nominován na tuto pozici,“ domnívá se Metelec.


Kdyby měl být Ondráček něčemu nebezpečný, tak spíš mohl být v 90. letech, kdy dělal v ekonomické policii. Matěj Metelec

To, že by Ondráčkův vliv nějak zásadně změnil práci GIBSu, novinář zpochybňuje. „Nevím, jakou máte zkušenost s Generální inspekcí bezpečnostních sborů, ale je notoricky známo, že nikdy nic nevyšetří a nikdo z policistů, kteří jsou vyšetřování, nikdy není postižen.“

„Dělají se vtipy, že už dnes je GIBS k ničemu. Obava, že teď tam přijde pan Ondráček a najednou nám GIBS nebude vyšetřovat, je lichá. Trochu se obávám, že už to nemůže být horší.“

Aktivista souhlasí, že represivní aparát obecně podporuje podobné náhledy na antisystémové jevy a lidé s touto optikou jsou často jeho součástí.

„To, že policisté mají tendence toho, kdo porušuje řád nějak potlačit nebo i seřezat, jde napříč režimy, ať jsou liberálně-demokratické, fašistické nebo státně socialistické. Tuto práci nepůjde dělat někdo, kdo je bohémský anarchista,“ upozorňuje Metelec.

Spustit audio
  • Aktuální dění
  • Rozhovor
  • komunistický režim
  • Poslanecká sněmovna
  • GIBS