Klára Notaro: Gigantické nádrže a „ekoteroristé“

12. listopad 2022

Letos na podzim se ve Francii opět konaly protesty proti stavbám obrovských vodních nádrží pro zemědělské účely. Policie hájící zájmy velkých zemědělců se střetla s ochránci přírody na západě v departementu Les Deux-Sèvres u obce Sainte Soline.

Tato osm metrů hluboká nádrž izolovaná plastem se má rozkládat na ploše více než 10 hektarů. V kraji se má vystavět šestnáct podobných nádrží, které mají sloužit několika desítkám zemědělců. Projekt byl schválen po dlouhých tahanicích. 60 % nákladů půjde z veřejných peněz. 

Čtěte také

Nádrže se budou napouštět jen v zimě a na podzim ze spodní vody. Vodu z nádrží budou používat zemědělci na zalévání polí v létě, kdy je vedro a sucho.

Co všechno ochránci přírody těmto zemědělcům vytýkají? Velikášství. Že nejsou ochotni opustit staré způsoby intenzivního hospodaření, že trvají na pěstování kukuřice a řepky, i když spotřebují hodně vody. Že neobnovují aleje a meze, které udržují vodu v půdě. Že užívají pro soukromé účely vodu určenou k zásobování obyvatelstva. Že nechtějí omezit chemické postřiky a hnojení, jejichž stopy jsou i v pitné vodě. Že nechtějí slyšet, že voda v nádržích se v horku rychle odpařuje, zatímco voda skrytá v zemi se odpařuje pomaleji. Z nádrže se za léto může odpařit až 20 % vody.

Čtěte také

Střet ekologů  s policií u staveniště nádrže byl ostrý, bylo zraněno mnoho lidí na obou stranách. Policie bránící nádrž vyslala proti demonstrantům 1500 mužů a 6 helikoptér. Policisté naštěstí neužili granáty jako v roce 2014, kdy byl zabit mladý botanik Rémi Fraisse, hájící místo, kde měla vzniknout přehrada.  

Odhodlání ekologicky smýšlejících lidí je veliké, a když obsadí nějakou přírodní lokalitu, kde se má postavit podle jejich názoru škodlivý projekt, tak s nimi stát těžko může hnout. Tak se podařilo aktivistům zmařit stavbu druhého letiště u města Nantes v Bretagni, i když ho prosazoval tehdejší premiér Ayrault. Aktivisté zbudovali osadu ZAD – to znamená Zóna určená k obraně – a boj o záchranu mokřadů, kde mělo být letiště, vyhráli.

„Nebezpeční ekoteroristé“

Vraťme se ale ke stavbě vodní nádrže v Sainte Soline. Na dolním toku říček, které protékají tímto krajem, se nachází jeden z nejkouzelnějších koutů Francie: le Marais poitevin, mokřiny kraje Poitou, kterým se také říká Zelené Benátky.

Čtěte také

Tato chráněná oblast je protkána vodními kanály, mezi kterými jsou pastviny, lesíky, zahrady. Místní lidé však konstatují, že je stále méně vody a že se leckam už nedostanou, protože jejich loďky drhnou o dno.

Po  potyčkách policie s ekology ministr vnitra Gérald Darmanin prohlásil, že se do Sainte Soline sjeli ekoteroristé, násilní a nesmiřitelní. Slovo ekoterorista právní jazyk nezná, ale každému se pod tímto pojmem vybaví nebezpečný člověk.

Za nesmiřitelnost těchto nebezpečných ekoteroristů jsou dnes vděční živočichové žijící nadále tam, kde se mělo budovat nadbytečné letiště.

Nicméně se zdá, že pohnout s představami zemědělců o tom, jak se má hospodařit s vodou, bude těžké, zvlášť když je chrání po zuby ozbrojená policie a mocná federace zemědělců, která vnímá svět stejně jako v minulém století.

Autorka je spisovatelka, žije v Paříži

autor: Klára Notaro
Spustit audio