Karel Hvížďala: Ukrajinská zmocněnkyně pro Krym

10. červenec 2023

„Kdo se domnívá, že Krym je ruský, podporuje kolonialismus,“ tvrdí Ukrajinci. A to je důvod, proč ukrajinská vláda jmenovala za vládní zmocněnkyni pro Autonomní republiku Krym Tamilu Taševovou, Krymskou Tatarku, jejíž předci byli původními obyvateli Krymu: žijí tam od 12. století. Na konci 18. století tvořili 95 procent obyvatelstva. V roce 1890 obývalo Krym asi 400 tisíc obyvatel, z nichž většinu tvořili právě Krymští Tataři. 

Čtěte také

V roce 1921 byl Krym anektován Ruskou federací. Násilná deportace menšiny, která pro Rusko znamenala nebezpečí plurality, začala v roce 1944 vysídlením zhruba 230 tisíc osob, cestou jich zemřelo přes 100 tisíc. V roce 1954 se stal Krym součástí Ukrajiny. Po rozpadu SSSR byla tzv. Budapešťským memorandem v roce 1994 uznána velmocemi nezávislost Ukrajiny včetně Krymu.

Krymští Tataři považují události z roku 1944 za genocidu. I Nejvyšší sovět SSSR v roce 1989 nazval vysídlení „těžkým zločinem“. Po anexi Krymu Ruskem v roce 2014, které porušilo memorandum z roku 1994, je původní obyvatelstvo opět utlačováno. V roce 2015 byla zrušena i televize, která vysílala v jejich jazyce.

Krymu se nevzdá

Tamila Taševová se narodila v polovině 80. let v Uzbekistánu a jen od své praprababičky a babičky slyšela, že její rodina původně pochází z Krymu. Tam se rodina vrátila stejně jako řada dalších Krymských Tatarů po rozpadu Sovětského svazu. Tak se z příslušníků jednoho malého muslimského národa stali Ukrajinci, vypráví dnes. To, že její vnuk a pravnuk budou muset zase o svou vlast bojovat, si nikdo tenkrát nedovedl představit.

Čtěte také

Paní Tamile Taševové je dnes 37 let a je již víc než 14 měsíců ve funkci. Jejím úkolem je udržovat styky mezi Kyjevem a politickými elitami na Krymu, které se hlásí k Ukrajině, kde však od doby okupace platí ruské zákony. A hlavně musí připravovat zákony, které tam budou platit, až Krym bude zase patřit Ukrajině. V době anexe žily na Krymu asi dva miliony obyvatel, z toho Krymských Tatarů bylo jen 300 tisíc, tedy asi 12 procent.

Po zkušenostech s Rusy a s Němci se již většina Krymských Tatarů na Krym nevrátila. Například prababička paní Taševové byla vysídlena dvakrát: Poprvé Němci do pracovního tábora v Rakousku a podruhé Rusy do Uzbekistánu. Němci ji po válce jako odškodnění za nucenou práci posílali penzi, od Rusů nedostala nikdy nic. Po roce 2014 Rusové s deportacemi pokračují: Jen v roce 2021 bylo odvlečeno z Krymu 180 politiků, z toho 117 Krymských Tatarů a dodnes jsou ve vězení.

Karel Hvížďala, komentátor

„K osvobození Krymu pro nás neexistuje alternativa“ říká Tamila Taševová. Pak by měla být vyhlášena skutečná Autonomní republika Krym, kterou by, bohužel, muselo zase opustit asi 800 tisíc Rusů, kteří tam přišli z pohledu Ukrajiny ilegálně po roce 2014. A proto se v poslední době o paní Taševové tolik hovoří.

Autor je publicista

Spustit audio