Karel Hvížďala: Putin proti Putinovi

31. březen 2022

Putin proti Putinovi je metafora, ale výstižně vystihuje stav, který sám Vladimir Putin vybudoval a kvůli kterému se mu nepodařilo uchvátit Ukrajinu tak, jak si představoval. Proti němu se vzepřelo to, co ho drží u moci: Systém, který kvůli korupci a lžím nedovoluje sbírat ani vyhodnocovat informace – čísla, technický stav, logistiku, strategii a výkon.

Zrodí-li se v nějakém společenství přesvědčení, že svět už nemůže jít dál, nepřijde-li mesiáš, je zjevné, že lidem kříslo v hlavě, nebo že jsou na takovou situaci zvyklí.

Čtěte také

Hledají někoho, z koho sálá duchovně výsostné přesvědčení, že každá jednotlivá lidská činnost může být navrácena sama sobě pouze působením mesiáše, muže silné ruky vyžadujícího buršikózní důkazy důvěry, které vymýtí živelnost a jehož vůle posílí účinnost zbraní, sílu měny i čistotu vzduchu.

A to se stalo v Rusku: Přání většiny bylo naplněno a Vladimir Putin se ujal role, po které byla po neuspořádaných 90. letech poptávka.

Všichni vlivní a bohatí lidé na něm jsou, nebo byli závislí. A ty, co se vzpouzeli, nechal zabít, uvěznit, nebo je vyštval ze země. Okruh lidí kolem něho se stále zmenšoval a covid tuto separaci ještě uspíšil.

Když mesiášovi dojde trpělivost

Putinův systém funguje díky korupci, která je tolerována: Ukrojil-li si šéf 20 procent a všichni další, co nějakou zakázku schvalují, 10 procent, jak se proslýchá, často na nákup požadovaného zboží nezbyde ani 50 procent uvolněné částky. Ale protože mesiášovi se nesmí oponovat, a musí se naopak ve své božské neomylnosti utvrzovat, všechny informace, které se k němu dostanou, musí být nutně zkreslené.

Čtěte také

A pokud lidé, kteří se pohybují ve skutečném světě, se k mesiášovi už léta nedostanou, dojde-li k výronu, jakým je válka, mesiáš se nestačí divit, že nic neodpovídá informacím, které má k dispozici. V ten moment zpanikaří, začne hledat viníky, které sám stvořil. Prohrává sám se sebou, aniž to ví.

Jak řekl agentuře Bloomberg Michael Fridman, jeden z nejbohatších Rusů: „Mocenská vzdálenost mezi Putinem a kýmkoliv jiným je větší než vzdálenost mezi Zemí a vesmírem. Na to nemáte představivost, a proto nemůžete Rusko pochopit.“

Tato slova potvrzuje i skutečnost, že stačí Putinova kritika ministra obrany k tomu, aby dostal infarkt.

Karel Hvížďala

Humor je tak krásný právě proto, že je nad jevy bez jakékoliv žádostivosti, a to i v případě, že je krutý a stojí tisíce mrtvých. Jenže jak víme z historie, společenství takových „učitelů spravedlnosti“ se postupně proměnilo vždy v uzavřenou sektu, čekající na konec světa. Nebezpečí je v tom, že pokud mesiášovi dojde trpělivost, může být ochoten konec světa urychlit, a právě tomu bychom měli zabránit.

Současná naše snaha snižovat náklady a nesnižovat životní úroveň se nám nevyplatí, náklady budou s narůstajícím časem o hodně vyšší a životní úroveň o to nižší. Hrdelní kvílení pak dosáhne i na nás.

Autor je publicista

Spustit audio