Karel Hvížďala: O zpoždění geopolitické kry střední Evropy

9. říjen 2023

Podle Indexu mediální gramotnosti Sofia z roku 2022 jsou na tom tradičně nejlépe Finsko, Norsko, Dánsko, Estonsko, Švédsko a Irsko. Česká republika je až na 18. místě a Slovensko až na 24. místě. Maďaři skončili na 27. místě a Poláci jsou jen o jeden stupínek lepší.

Všechny země na západu a severu EU jsou na tom lépe. Otázka zní: Proč tomu tak je a kde hledat hlubší příčiny?

Čtěte také

Kořeny vzniku osobní odpovědnosti za svůj život je možné hledat ve zrušení nevolnictví, kterému u nás i v Uhrách došlo oficiálně až v roce 1781, v Polsku v roce 1794, zatímco zánik nevolnictví v západní Evropě počal již ve 14. století. To se týkalo částečně Francie, dále Anglie, Flander, nyní Belgie, některých německých zemí a Itálie, kde nevolnictví bylo nahrazeno finanční rentou.

V důsledku to znamenalo zejména zrušení povinností robotovat, odvádět poddanské dávky a možnost stěhování atd.  Ve Skandinávii nevolnictví nebylo nikdy zavedeno. A právě již tehdy se oddělila geopolitická kra střední Evropy od západní Evropy a hranici tvořilo Labe, Krušné hory a Šumava. 

Totality nás zdecimovaly

Čtěte také

A i patent Josefa II. z roku 1781 se týkal jen omezení svobody pohybu, samotné poddanství skutečně zaniklo až v roce 1848. Za poddané rozhodovala o všem vrchnost, a navíc většina lidí byla negramotná. Naše zpoždění je nejméně čtyřistaleté.

Johannes Gutenberg vynalezl knihtisk asi v roce 1440, a již 40 let na to vynesl první cenzurní edikt mohučský biskup, pozdější cenzurní výnosy již vydávali papežové. První pochází z roku 1501 od Alexandra VI.

Jenže poprvé byla zrušena cenzura v Anglii již v roce 1695, v USA o sto let později a v Československu, nepočítáme-li pár dní v roce 1848 a 1968 až v roce 1989: o tři sta, respektive dvě stě let později.

Čtěte také

A podobně je to i se vznikem novin: První noviny byly založeny v dnešním Německu v letech 1605 a 1609 Aviso a Relation a u nás, nepočítáme-li pokusy Schönfelda, až Krameriem v roce 1789 a to již ve Švýcarsku vycházely noviny Zürcher Zeitung, které měly strukturu klasických novin: chyběla tam jen sportovní rubrika.

Naproti tomu Krameriovy c. k. Pražské poštovské noviny se snažily o sociálně-hygienické uvědomění a odstraňování lidových pověr a přetiskovaly úřední vyhlášky. Zpoždění činilo 200 let. Jen v Polsku byl jeden pokus starší z roku 1661, kde krátce vycházel Merkuriusz Polski.

Karel Hvížďala, komentátor

Pokud si tato zpoždění nepřipustíme a budeme se tvářit, že za všechno mohou jen fašisté a komunisté, nikdy nevyvineme dostatečné úsilí, abychom byli řádnými občany, kteří sami zodpovídají za svůj život. Přece obě totality nás tak snadno zdecimovaly právě proto, že Němci i Rusové z naší minulosti vyčetli, že se nebudeme vehementně bránit, zvlášť když z našeho území byli vysídleni Němci a Židé byli zabiti, že geopolitická kra střední Evropy se od starého kontinentu oddělila již ve 14. století.

Autor je publicista

Spustit audio