Karel Hvížďala: Logo ODS, Klaus ml. a Gerloch

19. březen 2019

Už dlouho víme, že logo a jeho příběh je při výběru zboží nejdůležitější. Právě z tohoto důvodu v posledních desetiletích do loga a slov s ním spojených investují firmy velké peníze.

Totéž platí i v politice. Proto rozhodování ODS o vyloučení Václava Klause ml. z ODS a o podpoře či odmítnutí nominace Aleše Gerlocha na ústavního soudce jsou tak důležitá.

Ondřej Konrád: V. K. mladší se asi teprve hledá

Václav Klaus mladší

Pro vcelku dost lidí z různých okruhů je Václav Klaus junior sice poměrně protivný a arogantní, ale také inteligentní. Jako otec.

Logo Klaus má třicetiletou tradici, logo Fiala jen pětiletou, proto i Václava Klause ml. musí nutně znát o 20 procent více lidí než Petra Fialu, jak ukázal průzkum ODS. Na tom není nic překvapivého. Ale důvěru u voličů má pan Fiala – 73 procent a pan Klaus ml. jen 57 procent, což ukazuje zase na to, že pro něj je důležitější logo Klaus než logo ODS, která se snaží o nový narativ.

Zmíněná stará moudrost platí proto i o logu ODS, která má bezmála třicetiletou tradici a označuje se za konzervativní a ekonomicky liberální: vůči EU je kritická.

Pokud by dovolila dlouhodobě někomu, aby svými výroky popíral principy, které svou orientací se pohybují na kraji politického spektra a zpochybňují západní orientaci země včetně členství v EU, do strany nepatří: dostává se i do rozporu s ústavou, staví se proti zájmům státu, který stojí na nezávislých institucích, které patří k jádru konzervatismu.

Co politici činí

Lukáš Jelínek: V Poslanecké sněmovně se vrší nezařazení národovci

Václav Klaus mladší

Rok a půl od voleb se v Poslanecké sněmovně roztrhl pytel s nezařazenými poslanci. ODS vyloučila Václava Klause mladšího a SPD opustili Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová.

Tím činí stranu nečitelnou, deformuje ji a odrazuje právě tradiční voliče, kteří ji v nedávné minulosti opustili. Klausovy nejnovější výroky, v nichž přirovnal implementaci evropského práva k židovským transportům či plány francouzského prezidenta Macrona na renesanci Evropy k Hitlerovi, evidentně cílí na jiný elektorát, než o který usiluje dnešní ODS.

Nepomáhá straně změnit korupční narativ, jen chce aby logo Klaus vzbuzovalo emoce, což dává logu ODS rozplizlé kontury. Proto byl Klaus ml. v sobotu ze strany vyloučen a Ivan Langer musel odejít z krajského vedení.

A podobně důležité bude i druhé rozhodnutí, před kterým teprve stojí celé vedení strany ODS a jejich senátoři, kteří budou hlasovat o podpoře Aleše Gerlocha.

Jan Vávra: Jak se stát ústavním soudcem

Aleš Gerloch, právník a profesor na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

V roce 2016 přišel na konferenci o reformě ústavy tehdejší prorektor Karlovy univerzity profesor Aleš Gerloch s nápadem, aby bylo v ústavě přímo zakotveno, že Česká republika je vlastí českého národa a s ním spjatých národnostních menšin.

Toho navrhl prezident za ústavního soudce. Pokud by senátoři ODS totiž pro něj hlasovali, dali by přednost před respektem k nezávislosti a nestrannosti kandidátovi, který by prosazoval pouze jejich stranické zájmy, a tím by logo ODS opět zapáchalo korupcí. To by znamenalo, že by Ústavní soud přestal být ústavní pojistkou demokracie.

Role prezidentova nominanta je zároveň tak důležitá i proto, že za tři roky by se pan Gerloch mohl stát předsedou Ústavního soudu, a tím by tuto instituci totálně zeslužebnil, jak potvrzuje jeho životopis.

Karel Hvížďala

Pak by poměry v České republice začaly připomínat tzv. druhou republiku. To by narativ loga ODS i celou stranu značně poškodilo.

Sice se říká, že cílem politiků není říkat pravdu, ale být zvolen, ale zároveň platí, že důležitější než to, co politici říkají, je to, co si nikdy netroufnou říci, a co pak ve skutečnosti činí.

Spustit audio