Kalendárium: prof. Miloš Weingart

18. listopad 2013
03004456.jpeg

V kalendáriu pro tento týden si připomeneme významného českého jazykovědce prof. Miloše Weingarta.

Miloš Weingart se narodil 21. listopadu roku 1890. Věnoval se slavistice, byzantologii, literární historii i překladu, publikoval a editoval vědecké práce a své znalosti předával studentům při přednáškách na univerzitách.

Vystudoval klasickou a slovanskou filologii a srovnávací jazykozpyt na Filozofické fakultě UK, poté působil jako profesor na reálném gymnáziu. Když byla v roce 1919 založena Univerzita Komenského v Bratislavě, začal přednášet na zdejší Filozofické fakultě. Jeho vědecká kariéra je přímo vzorem mimořádného úspěchu. Už ve 30 letech byl na bratislavské univerzitě jmenován profesorem a ve 33 se stal jejím rektorem. Roku 1927 se vrátil na Filozofickou fakultu UK v Praze, kde přednášel až do své smrti.

Prof. Weingart s oblibou šířil jazykovou osvětu prostřednictvím rozhlasových přednášek, které byly nejčastěji o mateřském jazyce, jeho bohatství a společenském významu. Věnoval se také soudobému stavu spisovného jazyka. Z četných publikací z této oblasti připomeňme například knihu „Český jazyk v přítomnosti.“

Zabýval se také zvukovou kulturou spisovného jazyka a hudební stránkou mluvené řeči. Sám měl hudební talent, byl skvělým klavíristou, a právě odtud možná pramenil jeho zájem o zvukovou stránku jazyka. Prof. Miloš Weingart zemřel náhle 12. ledna 1939, bylo mu pouhých 49 let.

Spustit audio
autor: Naďa Reviláková