Kalendárium: prof. Jan Křen

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Prof. Jan Křen
0:00
/
0:00

V Kalendáriu tohoto týdne se budeme ohlížet za prací významného českého historika prof. Jana Křena, který se narodil 22. srpna 1930.

Prof. Jan Křen vystudoval historii na Fakultě společenských věd Vysoké školy politické UV KSČ v roce 1953, následně zde působil také jako vedoucí katedry historie. Pro nesouhlas s okupací byl vyloučen ze strany a v roce 1970 musel opustit také školu. V následujících letech pracoval jako dělník u podniku Vodní zdroje. Po revoluci se stal jedním ze zakladatelů Institutu mezinárodních studií při Karlově univerzitě a ředitelem Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd. Současně byl jedním z iniciátorů založení Česko-německé komise historiků, která si dala za cíl zkoumat společné dějiny a pochopit minulost.

Prof. Křen vyučoval v Čechách i zahraničí (Brémy, Berlín, Marburg). Jednou z jeho nejzásadnějších a nejčastěji vydávaných prací bylo Konfliktní společenství: Češi a Němci 1780–1918. Za titul Dvě století střední Evropy získal v roce 2006 cenu Magnesia Litera v kategorii naučné literatury a o rok později polskou Cenu Wacława Felczaka a Henryka Wereszyckého, která je udělována za díla v oblasti historie. Pozornost vzbuzovaly také další práce, které vyšly v roce 2013 v souboru s názvem Historik v pohybu.

Pokud zalistujete Českým biografickým slovníkem XX. století, můžete se o prof. Křenovi dočíst: „V 60. letech patřil k čelným představitelům progresivního, antidogmatického směru v historiografii nejnovějších československých dějin a výrazně se angažoval v reformním hnutí let 1968-69. Ve své vědecké práci se zaměřuje na české dějiny 19. a 20. století a na dějiny česko-německých vztahů.“