Jiří Pehe: Na obzoru smysluplná reforma voleb

23. říjen 2019

Ministerstvo vnitra připravilo návrh zákona, který by změnil způsob, jakým se v České republice konají volby.

Dosavadní hlasování ve dvou dnech – v pátek a v sobotu – by bylo nahrazeno hlasováním v jeden den, pravděpodobně v pátek.

Čtěte také

Volební reforma by také umožnila korespondenční hlasování Čechům pobývajícím v cizině nebo elektronickou registraci voličů, která by jim umožnila žádat o voličský průkaz i mimo trvalé bydliště, online. Uvažuje se i o možnosti odevzdat hlas na příslušném obecním úřadu o několik dnů dříve než v den konání voleb.

Ministerstvo vnitra se vydalo správným směrem. Navrhované změny jsou nanejvýš smysluplné. Dosavadní hlasování ve dvou dnech je v rámci Evropské unie anachronismus už proto, že je třeba pracně zabezpečovat volební místnosti i urny z pátku na sobotu.

Navíc neexistují přesvědčivá data, která by dokládala, že tento způsob hlasování pomohl zvýšit volební účast, což byl údajně hlavní smysl takovéhoto způsobu hlasování.

Shoda napříč politickým spektrem?

Navrhované celodenní hlasování v pátek by naopak vyšlo vstříc lidem, kteří za dobrého počasí odjíždějí z měst trávit víkend na venkov už v pátek brzy odpoledne a museli dosud řešit dilema, zda čekat na zahájení hlasování o páteční čtrnácté hodině.

Čtěte také

Vstříc jim příliš nevycházelo ani poněkud byrokratické opatřování volebních průkazů, pokud chtěli volit mimo trvalé bydliště.

Ačkoliv většina politických stran s volební reformou souhlasí, není vyhráno. Spor se jistě povede o konkrétní den v týdnu, během kterého by se mělo hlasovat. Kupříkladu lidovci už teď argumentují, že lepší by byla neděle, což je pochopitelné u křesťanskodemokratické strany, jejíž voličské jádro lze motivovat, aby po nedělní mši šlo hlasovat.

Jiné strany se možná budou ale chtít kvůli české zálibě v chataření vyhnout víkendu úplně, a má-li se hlasovat v jednom dnu, budou argumentovat, že pokud se bude hlasovat v pracovní den, budou muset tak jako tak dostat volno žáci škol i zaměstnanci institucí, v nichž budou zřízeny volební místnosti.

Čtěte také

Pokud by se volilo od rána do pozdějších večerních hodin, lidé, kteří pracují, by měli na výběr, zda si elektronicky opatřit volební průkaz, aby mohli volit v místě zaměstnání, nebo zda volit po návratu z práce v místě bydliště.

Bitevním polem se bezpochyby stane korespondenční hlasování v cizině, protože zejména levicové a krajně pravicové strany se mohou oprávněně obávat, že zvýšená účast Čechů v zahraničí je poškodí. Komunisté ostatně už přišli s prvními výhradami. Údajně se obávají možného zneužití korespondenčního hlasování.

Ministerstvo vnitra také zvažuje postupné zavedení elektronického hlasování ve volebních místnostech, což by nejen hlasování zrychlilo, ale mohlo by také eliminovat omyly a manipulace, které jsou občas hlášeny při ručním sčítání volebních lístků. Navíc by to byl i první krok k tomu, aby v budoucnosti lidé mohli hlasovat přes internet, aniž by se do volební místnosti vůbec museli obtěžovat.

Jiří Pehe

Pokud bude chtít vláda volební reformu prosadit, měla by již teď hledat širší konsenzus. Při změně volebních zákonů totiž nelze přehlasovat Senát, v němž mají většinu strany, které jsou ve sněmovně v opozici. Případná reforma volebního systému tak bude i zajímavou zkouškou toho, zda alespoň v některých otázkách lze u nás nalézt shodu napříč politickým spektrem, aniž by dané téma utonulo v prázdném politikaření a partikulárních zájmech.

Autor působí na New York University Prague

autor: Jiří Pehe
Spustit audio