Jindřich Pokorný: Parsifal II.

27. srpen 2017
03143483.jpeg

Četbu na pokračování o osudech jedné demokratické odbojové skupiny v letech 1938 až 1945 s poválečným dovětkem připravila v roce 2005 Klára Pokorná. Knižně tento text vyšel až v roce 2009. Napsal ho Jindřich Pokorný.

To byl překladatel, literární historik a iniciátor a účastník řady nezávislých aktivit. Žil v letech 1927 – 2014, 12. dubna letošního roku tedy měl nedožité 90. výročí narození.

V letech 1946 – 1950 studoval současně na Právnické a Filozofické fakultě UK. Práva dokončil v roce 1950, ale filozofii nemohl z politických důvodů dostudovat. Navštěvoval však bytové semináře filozofa Jana Patočky, a tak ve svém studiu neformálně pokračoval.

Poté, co musel v roce 1950 opustit místo redaktora nakladatelství Evropský literární klub, pracoval převážně v dělnických profesích.

Koncem padesátých let však začal publikovat své překlady a externě spolupracovat s rozhlasem, v letech 1965 – 1970 byl redaktorem Československého rozhlasu.

Po vynuceném odchodu pracoval jako čerpač u Vodních zdrojů. Nadále se věnoval překladatelské práci a samizdatovým aktivitám – počátkem osmdesátých let například založil Kolegium pro podporu nezávislé vědy, umění a vzdělání a do roku 1990 byl jeho předsedou.

Po roce 1989 zasedal v Radě Českého rozhlasu (1992 – 1997), byl předsedou Nadace Rainera Marii Rilka (1992 – 1998), řídil edice Bibliotheca germano-austro-bohemica, Litteraria germano-austro-bohemica a sborníky IANUA pro studia česko-rakousko-německých kulturních styků. V letech 1991 a 1995 – 1998 přednášel na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. V roce 1998 obdržel Státní cenu za překladatelské dílo.

V roce 2009 vydal knihu o osudech málo známé demokratické odbojové skupiny Parsifal ve 2. světové válce. K jejímu napsání se prý odhodlal proto, že historikové se této oblasti nevěnují, jak by podle něj měli. Sesbíral zmínky v literatuře i rodinných pozůstalostech.

Četbu z textu Jindřicha Pokorného připravila v roce 2005 pro rozhlas Klára Pokorná. V režii Ivana Chrze čte Jan Vlasák.

Spustit audio
  • Aktuální dění
  • Rozhovor