Jefim Fištejn: Vymírání lidstva

23. duben 2023

Barbarská válka, kterou Rusko rozpoutalo proti sousední Ukrajině, se zdá být obzvlášť protismyslná, když povážíme, že zejména tyto země prožívají dlouhodobý demografický úpadek. Válka požírá zejména mladé lidi, kterých je v regionu beztak dramatický nedostatek.

Podle prognóz OSN obyvatelstvo Ukrajiny do roku 2050 spadne o 18 procent. Tento údaj nepřihlíží ke skutečnosti, že v důsledku ruské invaze Ukrajinu opustilo na 7 milionů obyvatel. Ovšem radovat se z tohoto vývoje Rusko vůbec nemůže, demografický pokles tam je ještě dramatičtější než kdekoli jinde. Už v roce 2019 úmrtnost v této zemi bylo o 50 procent vyšší než porodnost.

Čtěte také

Ze stejné projekce vyplývá, že zatímco loni občanů Ruska bylo zhruba 145 milionů, z nichž Rusů bylo maximálně 110 milionů, pak do poloviny století bude území Ruska obývat nanejvýš 133 milionů lidí. Ovšem problém vymírání lidstva se netýká jen východní Evropy.

Snížení početnosti lidstva je proces, který bude vrcholit již na konci tohoto století. Prognóza OSN předpokládá, že koncem roku 2050 víc než 60 zemí světa bude zažívat demografický pokles. Zvlášť ohroženy jsou právě nejrozvinutější z nich. Již nyní většina lidí žije v zemích, kde porodnost nedosahuje úrovně prosté reprodukce, a to je 2,1 porodů na ženu. Do konce století celková početnost lidstva spadne o jednu miliardu.

Čtěte také

Planeta Země neodvratně stárne. Zatímco ještě v roce 1970 věkový medián byl něco přes 20 let a předloni činil skoro 28 let, na konci století to bude přes 42 let. Podobný úbytek obyvatel jako nyní zažila Evropa, byl snad jen během epidemie dýmějového moru, který téměř o třetinu snížil počet Evropanů.

Některé země, jako třeba Japonsko, zažívají úbytek obyvatel již několik desetiletí, neboť porodnost tam o celých 50 procent zaostává za reprodukcí. Již v roce 2065 počet Japonců spadne z dnešních 126 milionů na pouhých 90 milionů. Stejný trend platí pro Evropu. Tak třeba celá pětina britských žen středního věku je bezdětná. Jakoby o závod klesá obyvatelstvo jihovýchodní Asie, s Tchaj-wanem, Jižní Koreou, Hongkongem a Singapurem na špici.

Reálná hrozba 

Nedostatek pracovních sil již bolestně pociťují Spojené státy. Do pěti let zde bude scházet nejméně 6 milionů pracovníků. Nepomáhá, ba problém naopak ztěžuje, zcela neregulovaný příliv nelegálních migrantů ze zemí střední Ameriky. To vše vede k růstu hospodářského a sociálního napětí ve světě.

Jefim Fištejn

Je to vidět na neustálém pnutí a protestních akcích, k nimž coby rozbuška slouží jakýkoli podnět vlády. Tak je třeba rozumět odporu Francouzů proti důchodové reformě. Tento jev rostoucího sociálního neklidu vyžaduje pochopení: mezi demonstranty nepřevládají lidé pokročilého věku, kteří stojí na prahu odchodu do důchodu, nýbrž dělnická mládež ve věku od 18 do 21 let.

Přes 70 procent dělnické omladiny je připraveno zapojit se do násilných protestů proti zřízení. Jinými slovy, nikoli strašidlo komunismu obchází Evropou, jak to předpokládal Karel Marx, nýbrž reálná hrozba rychlého stárnutí a vymírání lidstva.

Autor je publicista

Spustit audio