Jefim Fištejn: Po covidu o covidu

19. březen 2023

Epidemie nemoci zvané Covid-19 víceméně končí, a tak není od věci vrátit se ke sporům o jejím původu. Ještě před rokem se o tom vedly vášnivé diskuze: byla epidemie výsledkem zločinného úmyslu skupiny lidí hodlajících ovládnout svět, důsledkem úniku viru z laboratoře, anebo dílem náhody, jež způsobila přenos viru ze zvířat na lidi?

Spor by mohl zůstat čistě akademickou záležitostí nebýt toho, že žádný spor dneska nezůstává pouhou akademickou záležitostí – veřejné mínění a sdělovací prostředky mají ve zvyku vidět v každém vědeckém problému střet pravdy a lži podle toho, zda odpověď slouží společenskému pokroku, nebo ho naopak brzdí.

Čtěte také

Tak tomu bylo i tentokrát. Mezinárodní zdravotnická organizace, která často bývá hlásnou troubou svého důležitého sponzora Číny, se rozhodla ve prospěch čínského tvrzení o přírodním původu epidemie a od tohoto okamžiku na všechna tvrzení o laboratorním původu nemoci bylo nahlíženo jako na variantu spikleneckých teorií.

Ředitel americké FBI Christopher Wray nedávno poskytl rozhovor televizní stanici Fox News, v němž prohlásil, že „FBI již před drahnou dobou dospěla k závěru, že příčinou pandemie byla nejspíše nehoda ve wuchanské laboratoři,“ přičemž, jak zdůraznil šéf amerických vyšetřovatelů, tato laboratoř je zcela pod kontrolou čínské vlády.

Čtěte také

Příznačné je, že právě Čína dodnes dělá všechno proto, aby zmařila vyšetřování pravých příčin vzniku pandemie.

Deník Wall Street Journal pokládá tvrzení šéfa FBI za první veřejné prohlášení o tom, jakou verzi události pokládá tento úřad za nejpravděpodobnější. Stejná televizní stanice Fox News již na jaře roku 2020 se poprvé zmínila o tom, že patogen unikl ze státní laboratoře ve Wuchanu.

Zda slouží či neslouží věci pokroku

Čtěte také

V posledních dvou letech odborníci nejednou kritizovali oficiální zprávu Světové zdravotnické organizace s poukazem na to, že nic v ní nedokazuje přírodní původ virového onemocnění.

Zřejmě pod tíhou důkazů letos v únoru organizace pozastavila další vyšetřování a stáhla ze svých stránek zprávu i navzdory pozici čínských úřadů nadále prosazujících svůj pohled na vznik pandemie. Tím tedy můžeme pokládat záhadu za víceméně vyřešenou.

Jefim Fištejn

Stačilo by projevit lítost nad tím, že vědecká pravda byla v tomto případě rukojmím mocenských nebo finančních vlivů na teoreticky čistě odbornou organizaci. Jenže v celé této příhodě je obsaženo také důležité varování před ochotou některých lidí pokládat vědecký problém za problém ideologický a hledat odpověď podle toho, zda slouží či neslouží věci pokroku.

Na rozdíl od vědeckého poznání je představa o společenském pokroku věcí pružnou a snadno proměnlivou.

Autor je publicista

Spustit audio