Jaroslav Šebek: Prezidentské volby v historii

Autorské Vstupte!

Česká republika prožila svou historicky první přímou volbu prezidenta. Poslechněte si reprízu autorského Vstupte!, které vám přiblížilo zákulisí několika předchozích voleb prezidenta v naší historii.

Doc. Mgr. Jaroslav Šebek, Ph.D., se narodil v roce 1970 v Benešově. V roce 1993 ukončil magisterské studium oboru historie na Filozofické fakultě UK v Praze obhajobou diplomové práce na téma: Československý rok 1929. O pět let později uzavírá Jaroslav Šebek i doktorské studium na téže fakultě disertační prací na téma: Sudetoněmecký politický katolicismus na křižovatce.

Od června 1995 pracuje Jaroslav Šebek v Historickém ústavu AV ČR Praha − v současnosti jako vědecký pracovník oddělení československých dějin 20. století. Zabývá se politickými, sociálními a ideovými dějinami meziválečného Československa; specializuje se na dějiny česko-německých vztahů a věnuje se také problematice vývoje antidemokratických hnutí ve 20. století v evropském kontextu, politickým dějinám ve středoevropském kontextu a otázkám církevních a náboženských dějin v 19. a 20. století. Patří mezi první trojici vědců oceněných v letošním roce předsedou AV ČR za popularizaci a propagaci vědy.

Tomáš Garrigue Masaryk

Poslechněte si také předchozí Vstupte! s docentem Jaroslavem Šebkem.