Jakub Fischer: Jsem rád, že mi prezident podepsal profesorský dekret. Dál bych ho nekomentoval

6. březen 2019

Statistik a vysokoškolský profesor Jakub Fischer je synem politika a statistika Jana Fischera. Ne každý ví, že i jeho dědeček, Otto Fischer, se statistické vědě a aplikovaným disciplínám věnoval.

Vyrůstal v motivačním prostředí úspěchů nejen svých předků, ale také svých osobních. V útlém věku zvítězil v celopražské soutěži Ukaž, co umíš, a to ho poslalo do prestižního prostředí mimořádně nadaných dětí.

Statistik Jakub Fischer je od roku 2018 děkanem Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze. Stal se členem mnoha odborných grémií v České republice i v zahraničí. Jeho otcem je statistik a politik Jan Fischer, jeho dědečkem je statistik Otto Fischer.

Motivace být nejlepší

Od čtvrtého ročníku studoval Jakub Fischer ve výběrové matematické třídě. „Můj přechod z běžné třídy ve mně budil rozpaky z toho, že jsem se z prostředí, kde člověk naprosto exceluje, dostal do třídy, kde jsem byl v průměru a nebo lehce pod průměrem. Hrdost jsem necítil. Byl to tvrdý náraz a člověk se musel víc snažit a víc na sobě pracoval,“ říká statistik a dodává:

„Bylo to ale silně motivační prostředí. Na nástěnce jsme měli doplňkové příklady a ten, kdo měl hotové příklady společného zadání, šel si sám pro složitější k této stěně. A na konci hodiny se soutěžilo tvrdě o to, kdo jich má vyřešených více.“

Cítím, že se mně někdy nedostává času, a vnímám ho jako drahý statek.
Jakub Fischer

Věta  důkaz

Vysokoškolský pedagog vysvětluje, jaký způsob myšlení si člověk studiem matematiky vypěstuje: „Je to otázka logického uvažování. Přemýšlíte o tom, že máte nějaké předpoklady, zjišťujete, jestli ty předpoklady platí. A pokud ano, využíváte metod, kterými se dá z oněch předpokladů něco dokázat. Zjednodušeně řečeno, je to způsob myšlení věta – důkaz. Zkrátka třídíte jevy, dáváte si je na hromadu, přemýšlíte o tom, zda odpovídá skutečnosti, co v nich je, zda ji popisují, nebo co se z nich dá vyvodit.“

Někteří politici si myslí, že díky vítězství ve volbách mohou všechno, konstatuje Jan Fischer

Jan Fischer, statistik, 2009-2010 předseda úřednické vlády a nestranický kandidát na prezidenta 2013

Jan Fischer působil řadu let jako předseda Českého statistického úřadu a aktuální dění, zejména to politické, nadále ostře sleduje. 

Fischer následně porovnává tento způsob myšlení a řešení problémů se zkušeností, která převažuje na politické scéně v Česku. Navazuje tím mimo jiné na politickou kariéru svého otce. „Je pravda, že politiků, kteří mají precizní, akademické uvažování je méně. Na druhou stranu to nemůže znamenat, že přemýšliví lidé na politiku úplně rezignují a odevzdají ji lidem s odlišným přístupem. To není možné, nemůžeme to vzdát,“ říká a poznamenává:

„Co se týče pocitů ze současného prezidenta, jsem rád, že mi podepsal profesorský dekret. Dál bych to nekomentoval.“

Poslechněte si celý rozhovor Barbory Tachecí s jejím hostem. Jakub Fischer bude pokračovat v tématu politické kariréy svého otce. Vrátí se také k akademickému prostředí v konfrontaci s politikou.

autoři: Barbora Tachecí , kte
Spustit audio

Související