Jak Aboriginci zvládli glaciální maximum

26. září 2013

Nejvýznamnější klimatickou událostí, které kdy čelili obyvatelé Austrálie, bylo poslední glaciální maximum. Jak se s ním Aboriginci vyrovnávali, zjišťoval mezinárodní tým vědců.

Poslední glaciální maximum vyvrcholilo asi před 20 000 lety a rozsah s ním spojených změn v Austrálii byl ohromující. Hladina moře klesla o víc než 120 metrů, což odhalilo velkou část kontinentálního šelfu a propojilo australskou pevninu s Tasmánií a Novou Guineou. Teplota klesla a v horách se objevily ledovce. Jezera vyschla, lesy zmizely, pouště se rozšířily a mnoho zvířat vyhynulo. Velká část Austrálie se tak stala prakticky neobyvatelnou.

Mezinárodní tým vědců zkoumal, jak si s tak masivními změnami poradili Aboriginci, kteří do Austrálie přišli asi před 50 000 lety. Výsledky studie odhalily až překvapivou flexibilitu jejich společnosti. Celých 80 % Austrálie lidé dočasně opustili a stáhli se do „environmentálních útočišť“ podél velkých toků, kde netrpěli nedostatkem vody a potravy. Další útočiště se nacházela v blízkosti ledovců, které v letních měsících pravděpodobně tály a zavodňovaly své okolí.

Dva Aborinci při lovu ryb (East Alligator River, Severní teritorium, 1928)

Archeologické nálezy také dokládají, že se v té době změnil nejen způsob osídlení krajiny, ale také typ jídla, kterým se lidé živili a technologie, které využívali. To vše tak, aby se co nejlépe vyrovnali s nově nastolenými podmínkami prostředí.

Zdroj: James Cook University, Journal of Archaeological Science

autor: Tvůrčí skupina popularizace vědy
Spustit audio