Ivan Štern: Rozumět globálnímu jihu a papeži Františkovi

26. březen 2023

Mnohého z nás určitě zaskočil vlažný postoj řady zemí tak zvaného globálního jihu, zemí nacházejících se buď v Africe anebo v Jižní Americe k válce na Ukrajině. I fakt, že mnohé z nich neberou vážně sankce vůči Rusku vyhlášené Evropskou unií a umožňují jejich obcházení tím, že embargované zboží jednoduše přeprodávají, v nás vyvolává nechápající údiv.

U příležitosti desetiletého pontifikátu papeže Františka litevská politoložka Rosita Antonovičová připomněla, že podobný postoj jako globální jih k válce zaujal i František.

Čtěte také

My bychom byli spíš vítali postoj, který by byl zaujal, kdyby na jeho stolci ještě seděl Jan Pavel II. Zatímco polský papež uvažoval a svět nahlížel evropsky, umocněn ve svém postoji osobní zkušeností se zhoubnými důsledky komunismu sovětského (čti ruského) ražení, František, pocházející z Argentiny, konflikt, který má víceméně evropský rozměr, nahlíží zcela jinou optikou.

Své věrné samozřejmě nenechal na pochybách, když odsoudil válečné násilí a požadoval urychlené ukončení války, avšak ji samu si vykládá stejně jako jeho krajané na jihu jako konflikt protichůdných imperiálních zájmů Ruska a Západu.

Vykročit ze sebezahleděnosti

To samozřejmě mnohý z nás nerad slyší. Demokratický Západ přece není imperialistický. A v zatemněné a rozhořčené mysli, způsobené postoji zaznívajícími z jihu pozvolna nám uniká to, co papeže Františka daleko nejvíc trápí. Válka na Ukrajině zesiluje hladovění lidí v Africe.

Čtěte také

Můžeme zmíněný soud vnímat jako určitou nespravedlnost. Vždyť pomoc Západu zemím globálního jihu nebyla zanedbatelná v minulosti, ale není ani nyní, přesto se mnohé z tamějších zemí k nám obracejí zády zejména po tom, kdy je oslovili emisaři hospodářské pomoci z Číny.

Dnes v Jižní Americe anebo v Africe nenajdete zemi, kde byste nepotkali Číňany velkoryse nabízející výhodné úvěry na výstavbu místní infrastruktury, podmínky to spolehlivého hospodářského růstu, a kteří jsou místními vlídně přijímáni.

Pomoc Západu byla obvykle spojována s lidskými právy a občanskými svobodami. Číňané nabízejí jen peníze. Nic víc. Víme sice, že čínská pomoc v sobě skrývá nesrovnatelně větší imperiální závislost, jež se projeví až ve chvíli splatnosti dnešních velkorysých úvěrů, nicméně přijímající země přesto za imperialisty považuje Západ s jeho někdy nesrozumitelnými hodnotami, než zatím nevinně a politicky neutrálně tvářící se Čínu.

Ivan Štern

Možná, a právě v dnešní době o to víc, je dobře, že v Římě sídlí papež, který zaujímá postoje, jimiž nám, Evropanům rozhodně nepodkuřuje. Rozrušuje tak naši sebestřednost a jsouce zaskočeni nevstřícnou a ne příliš solidární reakcí globálního jihu na ukrajinskou válku, nás František vyzývá, abychom vykročili z naší sebezahleděnosti a vzali v potaz, že svět má víc rozměrů a podob a že někdy nemá povinnost zrovna nám rozumět. 

Autor je spolupracovník časopisu Přítomnost

autor: Ivan Štern
Spustit audio