Ivan Štern: Role radikálů v politice oteplování klimatu

2. únor 2022

Otázka spojená s klimaticky vlídnější proměnou energetiky, považovaná za kruciální, je otázka sociální. Předzvěst jejích svízelů představuje už dnešní energetická krize. Ceny energií rostou do závratné výše a mnohého svrhávají do energetické chudoby. V relativně bohaté Británii si odříkají oběd, aby jim zbylo na otop, nejen ti nejchudší, ale mnozí z třídy střední. Radikalismus stoupenců rychlé energetické proměny přesto neutuchá.

Svědčí o tom i nedávný rozhovor stanice Deutschlandfunk s pětadvacetiletou Luisou Neubauerovou, představitelkou hnutí Fridays for Future. Současná vláda ji zklamala, ačkoli v ní významné zastoupení mají její Zelení a sám její stranický šéf Robert Habeck je dokonce ministrem hospodářství a ochrany klimatu.

Čtěte také

Není s to vydýchat jeho náhlý realismus. Habeck tvrdí, že klimatické cíle bude potřeba o nějaký ten rok posunout. Německá energetika není připravena. S dostatkem kapacit alternativních zdrojů lze počítat nejdříve za nějakých dvacet třicet let. Do té doby se Německo musí spokojit se zdrojem překlenovacím, se zemním plynem.

Je to prý vytloukání klínu klínem. Jeden fosilní zdroj, plyn, má nahradit jiný fosilní zdroj, uhlí. Nijak ji nedojímá fakt, že plyn emituje násobně méně kysličníku uhličitého než uhlí. Vláda si ve skutečnosti zadání ulehčuje. Navenek vede silácké řeči, má-li ale přijít na řadu skutek, přešlapuje na místě.

Finance na výstavbu alternativní energetiky

Nemá ani tu špetku odvahy, aby přijala jednoduchá opatření, jako je omezení rychlosti na dálnicích anebo zákaz vnitrostátních letů. Obě by vedla k okamžitému snížení emisí. Němce navíc málo přesvědčuje o tom, že doba, kdy bez problémů mohli a také spotřebovali libovolné množství energie, protože bylo k mání, skončila. Čeká je doba odříkání.

Čtěte také

Dotaz rozhlasové stanice, zda uvažuje i o otázce sociální, označila za dobrý. Z pilnosti připojila poznání, že energetickou proměnu nejvíce úkorně pocítí ti nejchudší. Zdroje pro sociální podporu k mání ale jsou. Stát se má okamžitě orientovat na alternativní zdroje a přestat podporovat zdroje klasické, jak tomu dosud stále ještě je. Získá tak dost peněz na pohodlné pokrytí sociální potřeb. Kde má souběžně hledat finance na podporu masivní výstavby alternativní energetiky, mlčky přešla.

Ivan Štern

Dalo by se nad Luisou mávnout rukou. Bylo by to ale pošetilé gesto. U osudové otázky, jakou je úsilí zpomalit oteplování klimatu, potřební jsou i radikálové. Řešení věci ženou dopředu hlava nehlava, neohlížejíce se na stávající možnosti. Často záměrně.

Nutí nás, abychom před očima měli trvale možnou hrozbu, kterou bychom jinak obvykle praktikovanou reálpolitikou, jak činí i zelený ministr Habeck, rozostřili, zamlžili. A riskovali, že by náhle pro nás přestala existovat.

Autor je spolupracovník časopisu Přítomnost

autor: Ivan Štern
Spustit audio