Ivan Štern: Předstíraná humanizace Alternativy pro Německo

6. prosinec 2020

Na rozdíl od politických stran, které odložily plánované sjezdy na vhodnější dobu anebo je uspořádaly ve virtuálním prostoru jako strana Zelených, delegáti pravicově extremistické Alternativy pro Německo se okázale sešli ve sportovní hale falckého Kalkaru.

Při dodržování přísných hygienických předpisů dali sjezdem najevo přesvědčení, hlavně pak delegáti z bývalého východního Německa, že ve skutečnosti spolková vláda koronavirové nákazy zneužívá k tomu, aby nastolila koronavirovou diktaturu.

Čtěte také

Je to právě Alternativa, která tvoří páteř celoněmeckého hnutí Mysli napříč stranami, pravidelně pořádajícího protestní demonstrace proti údajně přehnaným protinákazovým opatřením. Někteří, aby zdůraznili svůj kategorický nesouhlas, jej dávají najevo nenasazenou rouškou. Alternativa podporou protestů by si ráda ve veřejnosti vytvořila obraz nekompromisního obránce demokracie a svobody. Ostatně jak je to u takových hnutí neblahým zvykem.

K otázce sociálního státu se na sjezdu postavila vstřícně. Zdůraznila, že tu rozhodně nejde o ideu levicovou, s odkazem na kancléře Bismarcka, průkopníka evropského sociálního zákonodárství a sociálního státu. Jeho trvání představuje klíčovou hodnotu alternativní politiky a samotnou reformu penzijního systému má za jeho základní stavební kámen.

Rozštěpí se AfD?

Čtěte také

Netrápí ji, že snahu reformovat penze poskládala ze změti protichůdných a nesourodých postojů. Delegáti se tu shodli pouze na tom, že nárok na starobní penzi mají mít Němci, rozhodně ne přistěhovalci. Porušují sice tím jak ducha, tak i ustanovení ústavy, ale to je jim jedno.

Alternativa si velkou hlavu z ústavy nikdy příliš nedělala. Toho si je vědom úřad na její ochranu, německá obdoba naší BIS. A tak v různě odstupňovaných kategoriích se už několik let ocitá v jeho hledáčku.

Nyní úřad zvolil velmi chytrou taktiku. Zasévá s její pomocí nepominutelnou dávku vzájemné nedůvěry do  členských řad hnutí. Netají se tím, že mezi členy získává tajné spolupracovníky. Například šéf braniborské pobočky Müller se pochlubil, že v jeho spolkové zemi se tajní spolupracovníci, členové Alternativy, už velice pilně tuží.

Čtěte také

Ve snaze neutralizovat poslední tah úřadu dal sjezd najevo, že to bere na vědomí a že si z toho pramálo dělá. Otázkou je, jestli to není jen předstíraná svalohra.

Strana se na sjezdu znatelně rozštěpila na dvě nestejné půlky. Ta menší, východoněmecká, zato o to hlučnější, trvá na nepředstíraném a poctivém extremismu, zatímco ta větší, západoněmecká usiluje o to, odít se oportunisticky do demokratického hávu a předstírat, že je hodnou, svobodomyslnou stranou. Pozorovatelé proto očekávají, že se Alternativa nakonec rozštípne.

Ivan Štern

Takovým optimistou nejsem. Jedna půlka bez druhé se neobejde, obě se vzájemně doplňují. Hnutí tohoto typu vznikají jako jeden muž, také jako jeden muž zanikají. Zánikem přesto neříkají poslední slovo. To věděl už klasik, když nám onehdá zvěstoval, že opět „vstanou noví bojovníci“.

Autor je publicista

autor: Ivan Štern
Spustit audio