Ivan Štern: Ekologicky čistá energetika v Německu do 10 let

28. leden 2019
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Těžba uhlí v německém městě Düren v Severním Porýní-Westfálsku

Soumrak uhlobaronů se blíží. To bych napsal, kdyby šlo o nás. Ale jde o Německo, tudíž je na místě střízlivé: Soumrak uhelného průmyslu má svoji cestovní mapu.

Vládní komise, sestavená ze zástupců parlamentu, odborových svazů, svazů zaměstnavatelů, ekologických aktivistů a odborníků na energetiku po rozpačitých  začátcích se nakonec shodla na plánu, jak německou energetiku vyvázat ze závislosti na uhlí a proměnit ji v čistě energetiku, opírající se o obnovitelné zdroje.

Julie Hrstková: Německa se bát musíme. Ale ne kvůli krizi

Julie Hrstková

Pokud letos ekonomika Německa pojede na plný plyn a překonané problémy především v automobilovém průmyslu tomu nasvědčují, musí se Česko bát. Ne krize, ale naopak toho, že by mohlo vyrábět a vyvážet víc. A nemá na to lidi.

První krok v tomto smyslu již vláda učinila, když rozhodla, že do roku 2023 s konečnou platností opustí energetiku jadernou.

Nyní má na stole návrh, podle kterého útlum uhelné energetiky má probíhat už celá dvacátá léta. V roce 2032 tak bude možné spolehlivě rozhodnout, zda uhelnou energetiku, tedy uzavření všech uhelných elektráren, bude Německo moci zcela opustit do roku 2035. Rok 2038 je stanoven jako nejzazší datum.

Komise upozorňuje na to, že energetický obrat či proměna, německy „Wende“, směrem k energetice plně stojící na obnovitelných zdrojích, na sluneční a větrné energii a na biomase, bude vyžadovat značné investiční úsilí, spojené s nemalými finančními výdaji.

Pokles cen energie

Vzdor tomu, že nově pojatá energetika bude decentralizována, zejména její energetické zdroje, někteří odborníci nacházejí podobenství v síti internetové, bude nezbytné investovat do přenosových soustav, jež nejsou zdaleka dokončeny a do dodatečných technologií, umožňujících na potřebnou dobu skladovat přebytečnou energii.

Jan Macháček: Jak Němci pálí hnědé uhlí

Těžba uhlí a elektrárna Boxberg v okresu Görlitz, Sasko

Jaký je obraz dnešního Německa z pohledu energetiky?

Přechod na energetiku z obnovitelných zdrojů tak nutně povede k počátečnímu zdražení energie, vyvolané nezbytnými investicemi. Zdražení podle komise i dalších odborníků to bude krátkodobé. Po usazení a stabilizaci nově pojaté energetiky lze očekávat pokles cen energie na úroveň, o které si současné ceny energie mohou nechat nanejvýš zdát.

Optimismus se opírá o nezpochybnitelnou skutečnost, že rozhodující část energetických zdrojů je získávána bezplatně. Za sluneční a větrnou energii se přece neplatí. 

Nemluvě už o přínosu pro zhoršující se klima.

Ivan Štern

Nyní je na vládě, jak s doporučením komise naloží. Vzdor některým pochybovačným hlasům, že stávající velká koalice není s to se shodnout v méně významných věcech, doufají zejména dnešní němečtí školáci, hromadně žádající vládu, aby už konečně něco udělala pro jejich budoucnost a začala činit kroky k zamezení změn klimatu, že jim vláda i takto vyjde vstříc.

autor: Ivan Štern
Spustit audio