Ivan Hoffman: Smlouvy s čerty

18. leden 2023

Smlouvání s čertem má předlouhou tradici, takže je s ním obecná zkušenost, předávaná z generace na generaci v lidových příslovích. To zcela zásadní zní: „Čiň čertu dobře, peklem se ti odmění.“ Čert již v průběhu dějin nabízel pestré portfolio nadstandardních benefitů, aby se nakonec za projevenou důvěru vždy odvděčil člověku stejně, totiž peklem.

Je to logické. Nikdo, ani čert, nemůže nabídnout, co nemá. A čert vedle pekla ničím jiným nedisponuje.

Čtěte také

Cesta do pekla je, jak známo, dlážděna dobrými úmysly. Nejedná se o nějakou sebevražednou misi, kdy ve prospěch čerta člověk rezignuje na sebe sama. Do čertovy péče se člověk svěřuje v naději, že čert dobře poslouží a na peklo třeba nedojde, anebo že peklo nebude tak špatné, jak se o něm tvrdí.

A najdou se lidé, kteří mají pro peklo slabost, kterým přijde akční, nabízející adrenalinovou zábavu, povyražení. Čert není nutně podvodníkem. Má i své sympatizanty, kteří touží po peklu na zemi, které čert svede zařídit pro jiné.

Peklo na zemi pro všechny

Zvláštním případem jsou pak napravení čerti, u kterých se předpokládají andělské motivy. Napravený čert ovšem bude tím pověstným „zvířetem, které neexistuje“.

Čtěte také

Nebude náhoda, že chybí lidové přísloví „čiň napravenému čertu dobře, odmění se ti nebem“. Nebe nemá asistence čerta zapotřebí, vystačí si s anděly, které nelze korumpovat. Neví se o případu, kdy se člověku podařilo upsat se andělovi krví. Andělé se drží při zemi a s nebem nehandlují.

Smlouvání s čertem dnes probíhá on-line, distančně, virtuálně a rovněž kdykoli, neboť čert, jak známo, nikdy nespí. Moderní forma úpisu je pro čerta komfortnější, verbuje oběti neosobně, diskrétně, odmění se nicméně postaru, peklem. Dnešní čert není žádný troškař, neomezuje se na jednotlivce, cílí na celé skupiny klientů, kteří soudí, že účel světí prostředky.

Ivan Hoffman

Čert dnes sbírá hlasy po milionech. Důsledkem kolektivních smluv s čertem je peklo na zemi pro všechny. Těm, kteří pro čerta nehlasují, zbývá naděje, že v pekle neskončí alespoň jejich duše. Rozhodně je stále aktuální Karáskovo: „Řekni ďáblovi ne“.

Autor je komentátor Deníku

autor: Ivan Hoffman
Spustit audio