Husákova zatáčka. O prezidentovi, který u sebe nenosil peněženku a na cigarety si půjčoval

28. únor 2013

Před sto lety 10. ledna 1913 se v Uherském království kousek od Prešpurku (dnešní Bratislavy) narodil Gustáv Husák. Tvrdý muž, který vydržel mučení v komunistickém vězení, kam ho uvrhli jeho soudruzi.

I po deseti letech za mřížemi zůstal přesvědčeným komunistou a trpělivá touha po moci ho vynesla až na nejvyšší stranické a politické funkce v socialistickém Československu. Po roce 1970 neměl nikdo v této zemi větší moc, přesto po listopadové revoluci zmizel z veřejného prostoru ze dne na den a jeho životní osudy zůstávají dodnes spíš záhadou.

Rozhlasový dokument Husákova zatáčka se nezabývá historií komunistické strany Československa ani složitými peripetiemi Husákova politického života. Je svědectvím pamětníků, kteří Husáka osobně znali a za dobu spolupráce si na něj vytvořili nějaký názor.

Husákovým životopisec a blízký spolupracovník Viliam Plevza o svém šéfovi například říká. „Já jsem Husáka nikdy neviděl s peněženkou. Byl silný kuřák a často mu došly cigarety. Tak si ode mě půjčil peníze, poslal šoféra pro cigarety a tím to skončilo. Nikdy mi ty peníze nevrátil.“

Na to, jaký měl Gustáv Husák vliv, se o jeho životě málo ví a historici mají velký dluh. Přitom podle reakcí posluchačů a čtenářů je zřejmé, že Husák je nadmíru zajímavá a historicky vděčná persóna. Možná právě kvůli tomu se bývalý prezident a generální tajemník ÚV KSČ stává součástí mýtů. Jeho jméno nese neoficiálně nejen zatáčka k vile, kterou si koupil po propuštění z vězení, ale třeba i hospoda v Dúbravce, která stojí ve stejné ulici jako Husákův rodný dům. A to přesto, že do této hospody podle pamětníků nikdy nechodil.

I v Praze existuje podobná legenda. Tešnovskému tunelu pod tehdejší budovou ÚV KSČ (dnes ministerstvo dopravy) se říká Husákovo ticho. Legenda praví, že ho prezident nechal postavit právě kvůli tomu, aby hluk projíždějících aut nerušil komunistická zasedání.

Hrob Gustáva Husáka

Gustáv Husák zemřel 18. listopadu1991 ajeho smrt si dobový tisk připomněl jen okrajově. Kdyby nebylo sporu o poslední pomazání z rukou arcibiskupa Jána Sokola, mluvilo by se o něm ještě méně. Pochovaný je na malém hřbitově na okraji Bratislavy.

I tam vás rozhlasový dokument Husákova zatáčka zavede. V neděli 13. ledna ve 20:10 hodin na ČRo 6.

autor: ľsm
Spustit audio

Více z pořadu