Hon na rudé čarodějnice aneb Co vlastně dělal Joseph McCarthy?

28. únor 2013

Proč a jak se ve Spojených státech v poválečné době vyšetřovala neamerická činnost a co to vlastně bylo? Odkud se vzala a kam se poděla popularita do té doby neznámého senátora Josepha McCarthyho? Kdo to vlastně byl? A co znamená pojem mccarthysmus?

"Neamerická činnost" se ve Spojených státech vyšetřovala už v průběhu druhé světové války. Nový směr a větší rozsah nabralo toto vyšetřování po jejím ukončení a zvláště po začátku války studené, jejíž počátek konstatoval ve svém fultonském projevu Winston Churchill (bývalý a budoucí britský premiér, t.č. mimo úřad) v březnu 1946. Respektovaný spojenec z doby světové války se stává obávaným protivníkem a během několika let ztrácí Spojené státy svůj atomový monopol.

Důležité poválečné události doma i ve světě měly nesporně velký vliv na utváření veřejného mínění ve Spojených státech. Administrativa prezidenta Trumana měla navíc k dispozici zásadní - a šokující - zjištění amerických bezpečnostních složek. To vše mělo svůj vliv na utváření vyhrocené společenské atmosféry ve Spojených státech druhé poloviny čtyřicátých a počátku padesátých let.

V pořadu se soustředíme spíše na vnitroamerické reálie. Přiblížíme některé důležité osobnosti (Alger Hiss, Whittaker Chambers) i méně známé dobové události z doby těsně před vystoupením senátora McCarthyho. Zazní zde jeho hlas, přiblížíme důvody senátorovy popularity i příčiny jeho pádu. Uslyšíte také řadu jeho charakteristik i velmi málo známé souvislosti působení tohoto muže. Celkový kontext doplní také úvahy režiséra Elii Kazana, ve třicátých letech člena americké komunistické strany, který se v padesátých letech rozhodl vypovídat. Své postoje, názory i morální dilemata této zkušenosti vtělil do filmu V přístavu, jednoho ze svých nejlepších.

Měl senátor McCarthy pravdu nebo neměl? A nebylo jeho jednání nakonec kontraproduktivní?

Hon na rudé čarodějnice vysíláme v pořadu Téma v neděli 20. ledna ve 20:10 hodin.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio

Více z pořadu