Host: Vojtěch Šustek, historik a archivář

5. červenec 2018
Hovory

Působí v Archivu hlavního města Prahy a specializuje se na dějiny okupace a protinacistického odboje. Vydal zatím dva svazky z dosud nejobsáhlejší edice pramenů k období heydrichiády. Říká, že archivářem se stal vlastně shodou okolností, protože původně měl být železničářem. Moderuje Ivana Chmel Denčevová.