Host Studia Leonardo: psycholožka doc. Šárka Portešová

15. prosinec 2014

Výchova a výuka nadaných dětí

Jak vychovávat a učit nadané děti? A jak vůbec jejich nadáni rozpoznat, když může jít například o žáky s poruchou učení? Hostem Studia Leonardo bude doc. Šárka Portešová z Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Moderuje Michael Rozsypal.

Jde o děti s takzvanou dvojí výjimečností. Podle odhadů je mezi žáky s poruchami až pět procent nadaných dětí. A podle vědců z Masarykovy univerzity se téměř u poloviny z nich nepodaří jejich nadání včas rozpoznat a rozvinout. Je složité u nadaných dětí rozvinout jejich mimořádný talent? Jak takové děti zaujmout a nadchnout? A proč podle psychologů nadání u žáků, kteří mají problémy s učením, zůstává navždy skryto?

Doc. Mgr. Šárka Portešová, Ph.D. pracuje v Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny na fakultě Sociálních studií Masarykovy University v Brně. Vyučuje aplikovanou vývojovou psychologii, a dlouhodobě se zabývá a vyučuje problematiku psychologie nadaných dětí. V této oblasti řeší výzkumné projekty, vede disertační a diplomové práce, organizuje přednášky předních zahraničních odborníků a ve speciálních kurzech vzdělává budoucí psychology i učitele. Pravidelně se v tomto oboru účastní i mezinárodních konferencí a publikuje v našich i zahraničních časopisech.

Vystudovala jednooborovou psychologii na FFMU v Brně. Během studia absolvovala roční stáž v Kanadě ( University College of Cariboo). Po studiu byla přijata k internímu doktorandskému studiu vývojové psychologie. V rámci něj se zapojila do výzkumné spolupráce s Centrem pro talentovanou mládež v americkém Baltimoru (Center for Talented Youth) a vypracovala mezikulturní studii o perfekcionismu rozumově nadaných dospívajících. Problematice perfekcionismu nadaných dětí a dospívajících se cíleně věnovala v disertační práci (2001) s názvem Perfekcionismus u nadaných adolescentů. V roce 2010 obhájila habilitační práci s názvem Rozumově nadaní žáci s dyslexií - Diagnostika, identifikace a významné psychologické souvislosti.


Spustit audio