Host Studia Leonardo: etnolog Daniel Dědovský

24. prosinec 2014

Etnologie a kořeny svátečních tradic

Jaké jsou kořeny vánočních tradic v evropském a celosvětovém kontextu vědeckýma očima? Jaké jsou naše etnologické kořeny a jak moc se na malé ploše České republiky mění? Jak odlišné jsou geografické a národopisné regiony České republiky? Zajímá vás, jak vypadá terénní etnologický výzkum a jak se vybírají jeho účastníci? Čemu podléhají naše sváteční tradice a v čem jsou naopak "tradiční" a neměnné?
O tom všem v rozhovoru Studia Leonardo s etnologem Danielem Dědovským z FF UK.

Mgr. Daniel Dědovský se v rámci oboru etnologie se specializuje na evropskou etnologii s důrazem na historii, metodologii a současné trendy v oboru v jednotlivých kulturních areálech (Volkskunde, Folk Life Studies) s interdisciplinárními přesahy (např. etnobotanický výzkum významu tuřínu v lidové kultuře Evropy; formování oborového názvosloví pro lidový oděv, vývoj a evropské kontexty; funkce masky v lidovém divadle). Jeho hlavní výzkumný zájem se soustředí do oblasti funkce materiální kultury v lidovém prostředí. Terénní výzkumy jsou zaměřeny zejména na funkci a význam tradičních aspektů života v současné extraurbánní společnosti. Na domácím poli se hlouběji zajímá o etnologický areál Podkrkonoší, zejména o komunikaci české a německé kulturní tradice v minulosti i současnosti.

Pořad je předtočený.

Spustit audio