Host Studia Leonardo: archeolog Petr Čech

16. prosinec 2014

Archeologie - historie (jako) na dlani

Úterní Studio Leonardo nabízí rozhovor s archeologem Mgr. Petrem Čechem objevujícím svět dávné i blízké minulosti. Je autorem záchranných archeologických výzkumů v Žatci, které zde provádí od roku 1992. Zabývá se především studiem vývoje žatecké raně středověké aglomerace a hmotné kultury daného období. Vybraná témata řeší také ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK, kde jsou zpracovávána v rámci studentských prací.

Dalším tématem jeho odborného výzkumu je rozsáhlé pohřebiště z 11. - 13. století na předpolí hnědouhelného lomu Bílina na Mostecku. A nejmladší je archeologický výzkum postavení německé protiletadlové obrany chránící závod na výrobu syntetických PHM v Záluží u Litvínova. Dva komplexy se nacházejí ve směru postupu Lomu Bílina. Od května 1944 do března 1945 zde provedli Američané a Britové 16 náletů, svrhli zhruba 10 000 pum a závod zcela vyřadili z provozu. Sestřeleno bylo několik amerických bombardérů. Odborníci nyní zkoumají postavení kanonů, zbytků technického zázemí a ubikací...


Spustit audio