Host: Jiří Slavičínský, dokumentarista a rozhlasový mistr zvuku

8. červenec 2018
Hovory

Ve svých dokumentech upozorňuje na vykořisťovatelský způsob života a špatné zacházení s krajinou, které s sebou nese civilizace. Ekologické změny na planetě považuje za jedno z nejzásadnějších témat současnosti. Točil na kanadském pobřeží v rybářské vesnici nebo ve stepi v Mongolsku, kde mizí voda a kde měl možnost nahlédnout do života tamních pastevců. Za své dokumenty dostal řadu ocenění. Moderuje Eva Hůlková.