Host dne: Libor Kraus

29. listopad 2013

Ptejte se hosta. Předem, či naživo.

Páteční rozhovor magazínu Leonardo se bude věnovat propojení vědy a praxe. Jak se v ČR daří převádět dobré nápady a patenty do výroby? Jak se u nás podporuje aplikovaný výzkum? Lišíme se od jiných srovnatelných zemí Evropské unie? Na to odpoví Ing. Libor Kraus z Asociace výzkumných organizací.

AVO (Asociace výzkumných organizací) byla založena v roce 1990 v Brně jako dobrovolné sdružení právnických a fyzických osob, které se zabývají výzkumem a vývojem nebo mají s touto činností společné zájmy. AVO zastupuje zájmy především těch subjektů, jejichž dosažené výsledky výzkumu a vývoje jsou v převážné míře komerčně využívány. V současné době reprezentuje více než 80 společností a přes 8 tisíc lidí činných v této oblasti. Je jediným sdružením v ČR, které reprezentuje aplikovaný výzkum a vývoj v podnikatelské sféře, tedy výzkum rozvíjený a provozovaný převážně z privátních zdrojů. Prezidentem AVO je Ing. Libor Kraus. Moderuje Jan Burda.

V pátek od 10.00 do 17.00 se ptejte prostřednictvím naší aplikace.

Nebo se ptejte hned. Pošlete svůj e mail na leonardo@rozhlas.cz s předmětem Host dne: Libor Kraus.

Seriál týdne: Obsazení Sudet očima německých důstojníků

Jak vypadalo obsazování Sudet na podzim roku 1938 pohledem nepřítele? Jan Lakosil získal unikátní dokumenty z hlášení i vzpomínek německých vojáků. Vznikla z nich kniha Sudety 1938 a také nový seriál magazínu Leonardo, který připravila Naďa Reviláková.

1. díl: Německé přípravy a špionáž

2. díl: Plány útoku proti opevnění

3. díl: Propaganda a psychologická válka

4. díl: Sabotáže v týlu obrany

5. díl: "Mírové" obsazení Sudet

Další příspěvky:
Kometa ISON se přiblížila slunečnímu povrchu
zVědavosti: Proč se solí silnice?

autor: Tvůrčí skupina popularizace vědy
Spustit audio