Hormonální koktejl nesvědčí rybám ani lidem

29. červen 2010

Odpadní vody obsahují i po přečištění celou řadu látek s účinkem pohlavních hormonů a narušují pohlavní vývoj ryb. Inovace čističek přináší nápravu, ale ne úplnou.

Látky označované souhrnně jako endokrinní disruptory mají nepříjemnou schopnost nabourat se do jemného přediva hormonálních signálů v organismu živočichů i lidí. Z takových účinků je podezírána odhadem asi tisícovka molekul vyráběných člověkem. Obsahují je nátěrové hmoty, pesticidy, plasty, léky a mnoho dalších výrobků. Zvláště jsou bohaté na endokrinní disruptory odpadní vody.


Čističky sice zbaví vodu „špíny“, ale endokrinní disruptory jimi často prochází bez velké změny. Ryby a další vodní živočichové se tak po celý život koupou s koktejlu endokrinních disruptorů a to nezůstane bez následků. Ryby mají zhusta narušený vývoj pohlaví a v mnoha případech jsou neplodné.

Tým Davida Norrise z University of Colorado v Boulderu referoval na výročním zasedání Endocrine Society o vývoji znečištění endokrinními disruptory ve vodách coloradského Boulder Creeku. V roce 2006 byla situace tristní. Obsah endokrinních disruptorů byl ve vodě vytékající z čističek značně vysoký a ryby měly narušenou reprodukci. Při pokusech v laboratoři na kaprovité rybě jelečkovi velkohlavém (Pimephales promelas) měnili samci pohlaví během jediného týdne i v několikrát naředěné vodě z čističky. V roce 2008 došlo k vylepšení technologie čištění a hladiny endokrinních disruptorů výrazně poklesly. Pokusné ryby mění pohlaví až po čtyřech týdnech života ve vodě z čističky. Pokud je voda naředěna vodou bez endokrinních disruptorů, její negativní vliv na reprodukci jelečků není patrný.
Přečištěná odpadní voda se využívá v Coloradu k výrobě pitné vody a Norris je přesvědčen, že i dnes má dlouhodobá konzumace vody s obsahem endokrinních disruptorů neblahý vliv na zdraví a plodnost obyvatel Colorada.

Testosteron - mužský pohlavní hormon
autor: Jaroslav Petr
Spustit audio