Homosexualita už 25 let oficiálně nepatří mezi nemoci

17. květen 2017

Před 25 lety přestala být homosexualita nemocí. Její vynětí ze seznamu chorob WHO znamenalo formální završení snah aktivistů, kteří o ně usilovali už od šedesátých let. Dnes se zdá absurdní, že ještě v letech sedmdesátých se za sexuální orientaci mohl člověk dostat do vězení.

Homosexualita v Československu byla pokládána za nemoc a pohlavní styk mezi osobami stejného pohlaví byl navíc až do roku 1961 považován za kriminální delikt. Ještě v padesátých letech se homosexualita dokonce experimentálně léčila.

Experimentů se tehdy zúčastnilo více než 200 gayů. Někteří přišli z vlastní vůle nebo na doporučení lékaře a jiní byli zkrátka donuceni. Psychiatr Kurt Freud tenkrát na vybraných „pacientech“ zkoušel takzvanou averzivní terapii. Cílem bylo vytvořit funkční léčebnou metodu, v rámci které by se z homosexuálů stávali heterosexuálové.


Cílem bylo asociovat pacientům příjemné představy s obrazem nahého ženského těla. Freund pak konstatoval, že jeho pacientům se nějakou dobu dařilo chovat se heterosexuálně, ale že po nějaké době se vraceli zpátky ke svému starému, tedy pro ně přirozenému, homosexuálnímu chováni.historik Jan Seidl, který se věnuje dějinám queer komunity

Freund během pokusů došel k závěru, že homosexualita není léčitelná, a tak v roce 1961 vyšel nový trestní zákoník, který neobsahoval automatickou trestnost homosexuality. I v následujících letech se ale lidé kvůli své sexuální orientaci dostávali do vězení. Dekriminalizace totiž nebyla úplná. Homosexuální styk byl trestný například s nezletilou osobou, pokud vzbudil veřejné pohoršení, nebo pokud k němu došlo za úplatu. A právě tyto doplňky zákona poskytovaly úřadům právní moc nad lidmi, kteří třeba byli systému nepohodlní z jiných důvodů.

Pozitivní obrat ve vnímání homosexuality společností přineslo paradoxně její negativní spojování s AIDS. Šikana a vydírání ze strany policie mělo totiž za následek skrývání a rizikové chování, které vedlo k nekontrolovanému rozšiřování nemoci. Ve snaze zastavit tuto tendenci se začal klást důraz na věrnost partnerů a konec utajování sexuální orientace. To vedlo k emancipaci homosexuálů a transsexuálů a k jejich akceptování většinou populace.

Pozitivní přístup k homosexualitě ale není ani dnes zcela běžný. Například v Čečensku se od tolerance vrací zpět k jejímu odmítání a pronásledování. V Rusku zase v roce 2013 podepsal prezident Vladimir Putin takzvaný antipropagační zákon, který pod hrozbou vysokých pokut a vězení „chrání“ děti před jakýmkoli obsahem s homosexuální tematikou.

autor: Radek Kříž
Spustit audio