Harry Truman – the buck stops here

22. leden 2015

Příběh 33. prezidenta Spojených států Harryho Trumana je fascinující – podceňovaný politik okresního formátu z Missouri a jeden z nejchudších, leč nejpracovitějších senátorů Kongresu se stal nejprve viceprezidentem legendárního Franklina Delana Roosevelta a po jeho smrti v dubnu 1945 prezidentem USA.

Fráze z titulku odkazuje k tabulce s nápisem na Trumanově psacím stole: „Pass the buck“ znamenalo v americkém žargonu „předat dolar“, respektive v přeneseném slova smyslu přenést odpovědnost na někoho jiného.

Truman věděl, že v oválné pracovně Bílého domu toto končí: On sám už nemůže a nesmí přenést odpovědnost na nikoho kromě sebe samotného.

Do úřadu nastupoval s obavami: Tušil, že jeho prezidentství bude lemováno osudovými rozhodnutími doslova na každém kroku. Počínaje ukončením 2. světové války atomovým útokem na Japonsko.

Čtěte také

Harry Truman se narodil se 8. května 1884 ve státě Missouri. Střední školu dokončil v roce 1901 a byl posledním americkým prezidentem, který nezískal vysokoškolské vzdělání (byť krátce studoval práva na počátku 20. let, ale školu nakonec opustil).

Prošel různými povoláními, v letech 1906–1916 farmařil a po vstupu Spojených států do 1. světové války dobrovolně narukoval do Národní gardy a sloužil jako důstojník ve Francii.

Britský premiér Clement Atlee, americký prezident Harry S. Truman a sovětský vůdce Josif Stalin v Potsdamu, červenec 1945

V průběhu výcviku i vlastní služby se seznámil s Tomem Pendergastem, mužem, který jako politický patron měl v budoucnu sehrát v Trumanově životě klíčovou úlohu.

Po propuštění z armády ve 20. letech Truman nejprve neúspěšně podnikal – se společníkem si otevřeli obchod s oděvy – a poté pracoval u krajského soudu.

V roce 1934 byl zvolen senátorem za Demokratickou stranu a po 10 letech senátorské kariéry byl v rámci politických dohod nominován jako viceprezident pro čtvrté Rooseveltovo funkční období – FDR jako jediný americký prezident porušil do té doby nepsané pravidlo, že prezident může být zvolen nejvýše dvakrát.

Necelého čtvrt roku po nástupu Trumana do viceprezidentské funkce – 12. dubna 1945 – F. D. Roosevelt zemřel a Truman se stal 33. prezidentem Spojených států.

Čtěte také

V době svého působení nařídil svržení jaderných bomb na Hirošimu a Nagasaki, aby snížil americké – a pravděpodobně i japonské – ztráty při závěrečné fázi okupace Japonska.

Prakticky ihned po svém nástupu do funkce musel čelit sovětské rozpínavosti, a to jak vojensko-politické (na což reagoval vyhlášením Trumanovy doktríny o zadržování komunismu), tak hospodářské, které čelil Marshallovým plánem revitalizace válkou zničené Evropy (nejprve celé, po odmítnutí SSSR a jeho satelitů pak pouze západní).

Hirošima-po výbuchu atomové bomby

V roce 1948 byl zvolen prezidentem a během svého druhého prezidentského období musel čelit řadě dalších vnitropolitických i zahraničněpolitických výzev, jako byla infiltrace americké administrativy sovětskými agenty, činnost senátora McCarthyho nebo korejská válka.

Svůj úřad opustil v lednu 1953 a zemřel 26. prosince 1972, stal se tak jedním z nejdéle žijících amerických prezidentských penzistů.

V pořadu uslyšíte hlas Harryho Trumana i ukázky z odborných historických prací.

K osobnosti Harryho Trumana – a zvláště pak k jeho druhému prezidentskému období – se vrátíme v některém z příštích pořadů cyklu Portréty.

Pořad si kdykoli poslechněte ve nahoře v článku nebo v iRadiu.

autor: Pavel Hlavatý
Spustit audio