Filozof: OSN je třeba transformovat, aby více odpovídala dnešní době

26. říjen 2016

Jak je to s politickou kulturou a společností v rozvojových zemích? Jaký vliv má nejen na ně globalizace? Hostem Magazínu Leonardo byl Marek Hrubec, vedoucí Centra globálních studií a Oddělení morální a politické filozofie Filozofického ústavu Akademie věd České republiky.

„Státy východní Afriky jsou poměrně dost ovlivněny evropskou politickou kulturou, nicméně mají svou politiku více založenou na komunitách,“ říká filozof.

Podle něj se nabízí srovnání s Čínou, která, protože je velkým ekonomickým hráčem, má stále větší vliv i v Africe. „A tady můžeme pozorovat možnost vzájemné inspirace.“

Je ale schopný se nějaký stát východní Afriky inspirovat evropskými nebo asijskými modely? „Dochází k tomu, ale je to běh na dlouhou trať,“ konstatuje Hrubec.

„Zkoušeli jsme v rámci africké univerzity dělat letní školy pro komunikaci v občanské společnosti, aby se studenti naučili komunikaci, a mohli vést lepší diskuze s novináři, politiky a tak dále,“ vysvětluje filozof.


„Můžeme si říct, že za 12 tisíc let lidské civilizace neustále dochází k většímu a většímu globálnímu spojování, od kmenů, přes státy a impéria. Je to teprve 500 let, co máme svět propojen i s oběma Amerikami, takže můžeme říci, že to je krátká doba, co je svět skutečně propojen.“

Navzdory většímu počtu autoritářských režimů na africkém kontinentu, je i tam vliv globalizace patrný. Změnami by ale měly projít tradiční evropské a americké instituce.

Například by se podle filozofa měla proměnit i Organizace spojených národů. „Aby odpovídala dnešní době. Také proto jsem součástí aktivit několika tisíců vědců, které usilují o etablování globálního parlamentu při OSN.“

Hrubec je aktivní ale také doma, kde stál u zrodu nového výzkumného programu, který se jmenuje Globální konflikty a lokální souvislosti. „Věnuje se globálním změnám a tomu, jak tyto ovlivňují lokální záležitosti, ale i naopak, jak lokální věci mohou působit globálně.“

„Například válka proti tzv. Islámskému státu je lokální konflikt, ale jsou do něho zapojeny globální velmoci jako USA a Rusko. Při řešení mnohých sporů a jejich provázanosti se dá mnoha vojenským konfliktům předejít, a pak ani nemusí být řešeny,“ upozorňuje Marek Hrubec.

Spustit audio