Doba anket a diskuzí aneb První půlrok České republiky

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Česko

V prvních měsících roku 1993 se diskutuje téměř o všem – o podobě nového státu, mostech mezi Čechy a Slováky, o tom, že Česká republika používá československou vlajku, o rozdělení společné měny, ustavení a naplnění druhé komory českého parlamentu či o vztahu morálky a politiky. Částečně ještě přetrvává trauma z rozdělení společného státu.

Množství rozličných diskusí v rozhlasovém archivu z tohoto období je fascinující, stejně jako dochované pouliční či telefonické ankety. V obou těchto žánrech se střídají racionální postoje s vášnivou emocionalitou, krátké odpovědi s delšími vstupy.

Z anket mezi občany jsme vybrali příspěvky týkající se ustavení a naplnění Senátu (stále se ještě hovořilo o možném využití českých poslanců bývalého Federálního shromáždění), rozdělení Československa a měnové odluky.

Také ankety o dělení federálního majetku a používání československé vlajky Českou republikou (zde doplněno názorem tehdejšího slovenského premiéra Vladimíra Mečiara) a také aktuálních problémů se smogem.

Debaty o historii i majetku

Z rozhlasových diskusí jsme vybrali vstupy několika historiků (Vilém Prečan, Toman Brod, Břetislav Daněk, Milan Otáhal a Milan Drápala) – debat vztažených k postavení i ustavení, minulosti, přítomnosti i budoucnosti nově vzniklého státu tehdy proběhlo opravdu hodně.

Z debaty o navrácení majetku KSČ a SSM zazní příspěvky zmocněnců Ludmily Klofové a Johna Boka, z diskuse věnované aplikaci lustračního zákona vstup právníka Pavla Breta.

Z dalších rozhlasových diskusí jsme vybrali alespoň krátké ukázky, ve kterých hovoří hudební skladatel Ilja Hurník, básník, herec a dramatik Jiří Suchý a politolog Emanuel Mandler.