Devět dětí z deseti vdechuje znečištěný vzduch, který brání rozvoji mozku

3. listopad 2018

Celých 93 % dětí na světě vdechuje denně jedovatý vzduch, který jim brzdí vývoj mozku a způsobuje smrtelné choroby, varuje nejnovější zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO), kterou cituje britský deník Independent. Znečištění ovzduší je dnes už sice celosvětově uznávaný problém, ale zvlášť ničivé účinky má na zdraví dětí.

Ve zmíněných 93 % zasažených dětí je 630 milionů mladších pěti let. A všechny tyto děti žijí v oblastech, kde množství znečišťujících látek ve vzduchu přesahuje bezpečnou úroveň doporučenou Světovou zdravotnickou organizací. Dokonce i v bohatých zemích dýchá denně škodlivý vzduch 52 % dětí mladších pěti let.

Příliš náruživí spáči riskují demenci. Škodí i samota a znečištěné ovzduší

03583540.jpeg

Spánek je klíčem k celkovému zdraví a lékaři doporučují spát sedm až devět hodin denně, aby se člověk cítil odpočatý. Když je však spánku přespříliš, může mít problémy mozek, píše americký týdeník Newsweek.

Nejhorší je situace v rozvojových zemích Afriky a Asie, kde se k vaření a topení běžně používá dřevo, uhlí a petrolej a další znečišťující palivo pak v dopravě. Domácí škodliviny způsobují smrt 400 tisíc dětí mladších pěti let ročně. Dalších 300 tisíc jich umírá na následky působení smogu a výfukových plynů.

Nejvíc dětských úmrtí vlivem znečištění ovzduší má Ukrajina, Bulharsko, Bělorusko, Rusko, Arménie, Bosna a Hercegovina, Gruzie, Maďarsko, Čína a Moldavsko. V posledním desetiletí přibylo důkazů, že tyto škodlivé látky mají dopad na zdraví. Podle lékařů ovlivňují rozvoj a funkci plic a k jejich určitému poškození může dojít už v době, kdy je dítě v matčině lůně.

Autismus, leukémie, smrt...

Do plic plodu mohou proniknout částice sazí a další mikročástice. Našly se v placentě; a spolu s plyny, jako je oxid dusičitý nebo ozón mohou zvýšit riziko chorob, jako je zápal plic.

Znečištěné ovzduší může ohrožovat i nenarozené děti. V placentách matek vědci objevili saze

Znečištění ovzduší

Nová studie, která zkoumala těla matek žijících v Londýně, odhalila v placentách žen tmavé částice. Nade vší pochybnost se prý jedná o saze. Souvislost mezi toxickým vzduchem a poškozením plodu byla prokázána již dříve, není ale známo, jak k poškození dochází.

Dokonce i v Kanadě existují případy, kde jsou děti s astmatem vystaveny vážnému riziku záchvatů kvůli stále většímu množství pesticidů, jimiž se postřikují pole, a automobilům parkujícím s puštěným motorem u dětských hřišť.

Podle zprávy Světové zdravotnické organizace existuje množství důkazů, že znečištění ovzduší v důsledku automobilové dopravy zvyšuje i riziko dětské leukémie. Některé studie ukazují, že toto riziko může vzniknout už v těhotenství. Škodlivé plyny mohou být rovněž příčinou předčasných porodů a dětské úmrtnosti, ovlivnit rozvoj dětského mozku a přispívat k hyperkinetické poruše a autismu.

Světová zdravotnická organizace proto doufá, že zpráva přiměje vlády k tomu, aby investovaly do zdravějších pohonných hmot a dopravy, a rozvojové země zase k zavádění elektřiny, zdůrazňuje britský Independent.

Spustit audio