Děti vyvezené z Ukrajiny převychovávají v ruských kadetkách. Ideální kadet by měl „prožívat osud vlasti jako svůj vlastní“

Podle údajů ukrajinských úřadů bylo od začátku války na Ukrajině z okupovaných území do Ruska zavlečeno více než 16 tisíc dětí. Vzápětí po začátku invaze nad nimi převzal patronát Vyšetřovací výbor Ruské federace v čele s Alexandrem Bastrykinem, uvádí v článku pro nezávislý internetový portál Vjorstka Anna Ryžkovová.

Bastrykin dal prý ještě v únoru 2022 kadetním školám spadajícím pod jeho úřad pokyn, aby se připravily na nábor školáků z takzvané Doněcké a Luhanské lidové republiky. Už v září téhož roku si kadetskou uniformu obléklo prvních 40 dětí z Donbasu, včetně deportovaných sirotků.

Čtěte také

Ruské kadetní školy neboli „kadetky“ jsou něco mezi internátní školou a kasárnami. Děti v nich celoročně žijí, absolvují běžnou školní výuku, ale také základy vojenské nebo státní služby. Sirotci a děti bez rodičovské péče z Donbasu jsou dnes do „kadetek“ přijímány přednostně a bez přijímacích zkoušek. V budoucnu se z nich mohou stát kriminalisté, ale také zaměstnanci ruské prokuratury, ministerstva vnitra nebo FSB.

Nejlepší z žáků kadetních škol mohou později pokračovat ve studiu na Akademii Vyšetřovacího výboru. Podle Ryžkovové je pravděpodobné, že po jejím absolvování budou jako vyškolení vyšetřovatelé vysíláni zpět na okupovaná území, která dobře znají. V tu chvíli už budou dostatečně loajální a budou mít ten správný pohled na ruskou státní politiku.

Aby se v budoucnu proces ještě zjednodušil, kadetní školy by měly být od příštího roku otevřeny přímo na okupovaných územích – v Luhansku a ve městě Skadovsk v Chersonské oblasti.

Žádné děti nejsou cizí

Ruský Vyšetřovací výbor se podle autorky článku začal o děti z Donbasu zajímat již po roce 2014, když se rozhořel konflikt na východní Ukrajině. Už tehdy se o místa v „kadetkách“ mohli ucházet školáci z Doněcké oblasti. Do internátních škol byla umisťována také mládež z tamních sociálně problematických skupin.

Čtěte také

Po rozpoutání války na Ukrajině začali Bastrykinovi podřízení objíždět sociální zařízení v ruských oblastech, kam byly dočasně umisťovány děti vyvážené z okupovaných území. Rozdávali jim humanitární pomoc a dárky a zároveň prováděli první nábory do kadetních škol.

Pracovníci Vyšetřovacího výboru přitom podle Ryžkovové s oblibou veřejně prohlašovali, že „pro ně žádné děti nejsou cizí“.

Doslova tak opakovali oblíbené heslo Marji Lvové-Bělovové, Putinovy zplnomocněnkyně pro práva dětí, na kterou Mezinárodní soud vydal v březnu zatykač za deportaci dětí z Ukrajiny.

Za rok od začátku války na Ukrajině vyvezli pracovníci Vyšetřovacího výboru podle veřejně dostupných údajů z Doněcké, Luhanské, Chersonské a Záporožské oblasti 323 dětí. Více než polovina z nich byli sirotci a téměř 80 jich bylo přijato do kadetních škol a akademií Vyšetřovacího výboru.

Ideální profil kadeta

Mezi hodnoty proklamované ve stanovách kadetních škol figuruje mimo jiné „věrnost Ruské federaci“ a „úcta ke státní službě“, píše autorka článku. Ve výchovném programu je popsán také „ideální profil“ kadeta: nejenže by měl ctít vysoké mravní ideály, ale měl by také „prožívat osud vlasti jako svůj vlastní“ a přijmout za své „duchovní a kulturní tradice ruského národa“.

Čtěte také

Podle těchto principů musí v kadetních školách žít i deportované ukrajinské děti. Tak například Alesja z Luhanské oblasti se u příležitosti Dne vzdělávání zúčastnila občansko-patriotického fóra „Naše mocnost – ruská hrdost“ a společně se spolužáky připravovala prezentaci na téma „Moje milovaná vlast“.

Také mimoškolní aktivity kadetů se podle Ryžkovové točí kolem Ruskem vedených válek. Od roku 2022 jsou pro ně pořádány akce, kde se dozvídají nejen o Velké vlastenecké válce a válkách v Afghanistánu a Čečně, ale také o probíhající „zvláštní vojenské operaci“ na Ukrajině.

Podle advokátky a specialistky na mezinárodní právo Olgy Gnězdilovové taková výchova porušuje Ruskem doposud uznávanou Mezinárodní úmluvu o právech dítěte a má charakter indoktrinace.

Čtěte také

„V 29. článku úmluvy se uvádí, že vzdělání dítěte musí respektovat jeho rodiče, kulturní svébytnost, jazyk a zemi jeho původu,“ vysvětluje advokátka. Akce, jejichž cílem je podpořit ty, kdo bojují proti Ukrajině, jsou s tím přirozeně v rozporu. Děti, které byly vyvezené z Donbasu, si udržují vazbu s Ukrajinou minimálně přes příbuzné a vzpomínky na dětství, které tam prožily. To, čím procházejí v „kadetkách“, je podle právničky násilná ideologická převýchova.

Děti se nacházejí v cizí zemi, bez rodičů, jsou v závislém postavení a musí souhlasit s tím, co vedení kadetních škol považuje za správné. Taková indoktrinace dětí v rámci vzdělávacího systému je mocným a efektivním nástrojem. Čím jsou děti mladší, tím snáze vstřebávají ideologické principy. Ruský stát toho bez okolků využívá, uzavírá Anna Ryžkovová svůj článek na stránkách nezávislého ruského portálu Vjorstka.

Výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravil Jan Machonin.

autoři: Jan Machonin , tpa
Spustit audio

Související