Daniel Kroupa: Podceňovaná hodnota mateřství

7. srpen 2021

Na konci července letošního roku Poslanecká sněmovna schválila na základě návrhu ČSSD novelu zákona, podle které se nad zákonnou valorizaci od ledna příštího roku zvyšují důchody o 300 korun.

Do textu vládní předlohy byl zapracován také příspěvek za každé vychované dítě ve výši 500 korun, který už delší dobu prosazovali lidovci. Dříve to nešlo, ale před volbami – jak vidno – je možné všelicos.

Čtěte také

Než návrh vstoupí v platnost, musí ještě projít schválením v Senátu a získat podpis prezidenta, takže zatím není jisté, jestli k tomu vůbec dojde. To je možná důvodem relativně malého ohlasu, který vyvolala změna oceňující výchovu dětí, přestože představuje v našem důchodovém systému novinku a bude se týkat hlavně maminek. Obočí pozdvihly některé aktivistky usilující o příjmovou rovnost mužů a žen. Ovšem s tím, že skutečný problém se tím nijak výrazně neřeší. Možná, že mají ze svého hlediska pravdu, z jiného úhlu pohledu je to však významná změna, která ale do jejich představ tak docela nezapadá.

Kariérní překážka

Čtěte také

Týká se role mateřství, která je v moderní společnosti trvale podhodnocena. Pokud se o ní vůbec mluví, pak jenom jako o překážce kariérního růstu žen. Ta má být napravena tím, že se děti po dvou letech odloží do jeslí a zkrátí se náskok, který v profesním růstu mají muži.

Bývalo tomu tak vlastně odedávna v rodinách, které v důsledku chudoby neměly na vybranou, a platí to dodnes. Jenže nyní se téhož dožadují i lidé ze středních vrstev ne z nouze, ale jako vymoženosti, kterou má stát povinnost zajistit všem, protože genderová rovnost je považována za základní hodnotu.

Je pozoruhodné, s jakou lehkostí přehlížejí zastánci takových koncepcí zájem dítěte, pokládaný verbálně také za politickou prioritu. O tom, jaké následky má předčasné narušení vazby mezi dítětem a matkou, se v této souvislosti příliš nemluví.

Například v oficiální ministerské příručce zabývající se vývojem dítěte naleznete podrobně rozpracované fáze v oblasti kognitivní, motorické, sociální, péče o sebe a hry. O emocionálním vývoji předškoláků se nedozvíte nic. Jsou city pro výzkum příliš subjektivní, prchavé, špatně se měří, a proto chybí dostatečně objektivní data, ze kterých by bylo možné vyvozovat obecně platné závěry? Nevím.

Problémy se vztahy

Jak důležité jsou však city pro vnímání skutečnosti a pro vytváření vztahů s druhými lidmi, ale něco vím. A o problémech dětí, jejichž emocionální vazby k rodičům byly narušeny, cosi tuším také. Provázejí je do dospělého věku a projevují se mimo jiné nedostatkem empatie k druhým, omezenou schopností navazovat a udržovat trvalé vztahy i s nejbližšími lidmi. Třeba s rodiči.

Filozof a pedagog Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně Daniel Kroupa

Když se totiž maminkám nepodařilo v předškolním věku s dětmi vybudovat silné citové pouto, nemohou se divit, že ony v dospělosti sledují vlastní cíle, své kariéry a o svoje rodiče ztratí zájem docela. Nemá-li se naše společnost proměnit v soubor osamělých žen a mužů, je proto třeba naučit se znovu vnímat nezastupitelnou hodnotu mateřství a také ji dokázat ocenit. Důchodová novela se o to alespoň pokouší.

Autor je filozof a pedagog

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio

Související