Daniel Kroupa: Neredefinujme definované

7. únor 2024

Týden před Vánocemi proběhla tiskem zpráva, že vláda schválila redefinici znásilnění. Nově má být za znásilnění považován také nekonsenzuální pohlavní styk, zvyšují se trestní sazby pro pachatele a pro oběti mladší 12 let se zavádí takzvané „znásilnění z podstaty“.

Doufám, že formulace v trestním zákoně budou natolik přesné, aby soudům umožnily jasné rozlišení viníků od nevinných. Přísnější trestání takových skutků považuji za správné a přál bych si, aby úprava zákona byla doplněna politikou, která by vedla k důslednějšímu postihování sexuálních zločinů a účinnější péči o jejich oběti.

Čtěte také

Senátní nepřijetí Istanbulské smlouvy, která sleduje podobné cíle, vládě nijak nebrání v tom, aby požadovaná opatření provedla i bez ní.

Tím, co mě ale v této souvislosti znepokojuje, není věcný obsah těchto reforem, ale poněkud lehkovážné zacházení s pojmem „redefinice“. Na první pohled se může zdát, že se neděje nic zvláštního, když podle své potřeby nově definujeme pojmy „násilí“, „pohlaví“, „manželství“ a další, aby odpovídaly modernímu životu.

Neuvědomujeme si však, že při tom můžeme uskutečnit podstatnou a potenciálně nebezpečnou změnu vztahu člověka ke skutečnosti. Možná, že tato změna se někomu jeví jako žádoucí, i pak by ji ale měl uskutečnit vědomě a s domyšlením důsledků, k nimž vede.

Čtěte také

Definovat totiž lze dvojím způsobem: pokorně, nebo nepokorně. Ten první usiluje o co nejpřesnější postižení skutečnosti a slouží k tomu, abychom věděli, o čem mluvíme, a abychom si navzájem lépe rozuměli. Druhý způsob vychází z domněnky, že skutečnost je sociálním konstruktem a můžeme ji změnou jazyka utvářet podle našich představ o lepším světě.

Nelze popřít, že společenské instituce i další věci, o kterých se domníváme, že jsou dané jednou provždy, z velké části jsou dílem kultury, lidské tvořivosti a konvence a že je můžeme měnit. Jsou ale také dílem zkušeností, které se kumulovaly po tisíciletí a kondenzovaly ve zvycích, obyčejích a tradicích, o které se opírají etické a právní normy.

Přestaneme si rozumět

Ani náš jazyk není pouhou libovolnou konvencí, ale ve svých pravidlech, výrazech, obratech, metaforách a příbězích zrcadlí cosi, co jej přesahuje. Zkrátka, z faktu, že my lidé skrze jazyk rozumíme skutečnosti, neplyne, že skutečnost, včetně té sociální, je jenom dílem jazyka a konvence.

Čtěte také

Chceme-li tedy v zákoně postihnout něco nového, neměli bychom jít cestou redefinice něčeho, co je již dostatečně přesně definováno, ale přidat prostě další paragraf, v němž rovněž přesně budeme definovat to, co je potřeba.

Násilí ať zůstane užitím síly. Týrání, k němuž dochází prostředky psychického, sociálního či ekonomického nátlaku, které považujeme za stejně zavrženíhodné jako násilí, můžeme přece trestat stejně přísně. A totéž platí o znásilnění a zneužívání.

Daniel Kroupa

Kdybychom v občanském zákoně definovali svazky mezi lidmi, bez ohledu na to, zda jsou to svazky mezi různými pohlavími nebo stejnými tak, aby jim zaručovaly stejná práva a povinnosti a neusilovali o redefinici manželství, mohli jsme si ušetřit zbytečné spory. Výraz „manželství“ ať každý užívá tak, jak je zvyklý.

Jazyk se časem proměňuje. Budeme-li ho však měnit svévolnými politickými zásahy podle představ toho, kdo je momentálně u moci, přestaneme si rozumět.  

Autor je filozof a pedagog    

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.