Daniel Kroupa: Damoklův meč nad hlavou prezidenta

21. červen 2021

Senátní zahraniční výbor se zabýval otázkou, zda je prezident republiky Miloš Zeman schopen vykonávat svou funkci, a dospěl k závěru, že nikoli. Komise pro Ústavu k tomu požádala o vyjádření experty. Je tedy docela dobře možné, že o návrhu na zbavení prezidenta pravomocí bude po nějaké době hlasovat plénum Senátu a v případě, že bude schválen, rozběhne se tato procedura naplno.

Stačí k tomu nadpoloviční většina přítomných členů tohoto orgánu. Pak bude o té věci rozhodovat Poslanecká sněmovna rovněž prostou většinou.

Čtěte také

Již dříve se někteří senátoři neúspěšně pokoušeli prezidenta odvolat, ale postupovali podle jiného ustanovení Ústavy České republiky. Šlo o žalobu pro velezradu a hrubé porušování Ústavy, která ovšem vyžadovala obtížně dosažitelnou třípětinovou většinu v obou komorách. Žaloba schválena nebyla a Ústavní soud tak řešit chování prezidenta nemusel.

Tentokrát se jedná o článek 66, v němž se praví, že „nemůže-li prezident republiky svůj úřad ze závažných důvodů vykonávat“, přejdou jeho pravomoci na jiné ústavní činitele. Je zřejmé, že dnes by takový návrh ve sněmovně neprošel.

Zákony neohýbat

Po volbách však může být všechno jinak. Dopadnou-li tak, jak napovídají průzkumy volebních preferencí, získají většinu opoziční strany. Může se stát, že nebude-li prezident výsledky voleb respektovat, bude-li v rozporu s Ústavou natahovat lhůty a u moci udržovat své favority, může být většinovým hlasováním obou komor zbaven pravomocí.

Čtěte také

Proti tomu se bude moci odvolat k Ústavnímu soudu, což si vyžádá čas dostatečný k tomu, aby předseda Senátu jmenoval nového premiéra, novou vládu a ta aby získala důvěru sněmovny. Rozhodnutí soudu na tom už nic nezmění ani v případě, dá-li prezidentovi za pravdu a funkci mu vrátí.

Upřímně řečeno, takový postup, když do Ústavy článek 66 vkládali, tvůrci konstituce na mysli neměli. Mluvilo se o věcech jako je tělesná či duševní neschopnost prezidenta, únos či nemožnost návratu ze zahraničí v důsledku přírodní katastrofy. Někteří právníci nyní argumentují tím, že pokud prezident nekoná, jak má konat, nejsou členové parlamentu povinni zkoumat, proč tomu tak je, a posouzení, zda jsou důvody závažné, mají přenechat soudu.

Daniel Kroupa

Nejsem si jistý, zda je to správné, a domnívám se, že ústavní činitelé by v souladu se svým slibem neměli podle svých politických cílů ohýbat zákony, zejména ne ten základní. Především by tak ale neměl činit prezident republiky.

Jestliže však svědomí hlavě státu nebrání jednat v rozporu se závazkem, který dobrovolně přijal, mohla by ho od porušování zákonů odradit hrozba odvolání, která už teď nad ním visí jako onen pověstný Damoklův meč.

Autor je filozof a pedagog

autor: Daniel Kroupa
Spustit audio