Člověk pekingský náhle zestárl

13. březen 2009

Nové datování fosílií odhalilo, že člověk pekingský může být asi o 200 tisíc let starší, než jsme se zatím domnívali.

Ve 20. letech minulého století byly při vykopávkách ve vápencových jeskyních Čou-kchou-tienu blízko Pekingu objeveny kosti asi 50 lidských bytostí. Lidé byli vysocí 145 až 180 centimetrů, pohybovali se vzpřímeně na dvou končetinách a jejich mozek byl asi o třetinu menší než mozek dnešního člověka. Kromě lidských ostatků bylo na nalezišti objeveno asi 17 tisíc kamenných nástrojů. Kosti i nástroje patřily potomkům lidí druhu Homo erectus, kteří jako první v historii lidského rodu opustili Afriku a doputovali do Asie.

Až dosud se antropologové domnívali, že takzvaný člověk pekingský (Homo erectus pekinensis, známý také pod jménem Sinanthropus pekinensis) žil v Číně asi před 230 až 500 tisíci lety. Podle článku na stránkách Nature je ale ve skutečnosti mnohem starší. Tým výzkumníků z Číny a Spojených států totiž provedl nové datování, podle kterého nálezy pocházejí z doby před více než 700 tisíci lety. Při datování vědci použili novou a přesnější metodu, která zjišťuje stáří nálezu podle radioaktivního rozpadu izotopů hliníku a beryllia v křemeni. Ten se ve formě malých zrnek našel v sedimentu kolem kosterních nálezů nebo z něj byly vyrobené kamenné nástroje.

autor: Martina Otčenášková
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.