Civilizace: Archeologie je součástí krajiny

19. červen 2015

Archeologické památky jsou nedílnou součástí krajiny, přestože je veřejnost mnohdy nevnímá. Malý kopeček v lese může být jen náhodně navršenou hlínou, ale také může být pravěkou pohřební mohylou. Jak taková místa poznat?

Archeologický atlas Čech. Vybrané památky od pravěku do 20. století chce své čtenáře především naučit se kolem sebe dívat a poznávat archeologické památky v krajině. Jde o jeden z výstupů projektu Archeologická mapa ČR financovaného v letech 2012-2015 Ministerstvem kultury ČR v rámci programu NAKI. Společně s PhDr. Martinem Kunou, CSc. DSc., Mgr. Davidem Novákem a Mgr. Janem Hasilem jsme jím zalistovali v Magazínu Leonardo Civilizace.

Listování atlasem

Archeologové pod vedením Martina Kuny sestavili atlas tak, aby představil základní prototypy památek od pravěku až po nedávnou minulost. Najdete zde hradiště, mohyly, hrady, kultovní a církevní areály, rezidence, staré cesty, těžební a výrobní areály, ale také areály vojenských aktivit nebo muzea v přírodě. Každé místo je doplněno nejen strukturovaným popisem, ale najdete zde také přístupové mapy a plány lokality, fotografie, souřadnice GPS i QR kódy s odkazy na informace na webu, který je k atlasu rovněž připraven.

Při tvorbě knihy byly rovněž použity některé moderní technologie, např. letecké laserové snímky nebo panoramatické fotografie skládané z dílčích záběrů, které dohromady dají základ pro 3D modely terénu. Snadněji se pak budete mezi nerovnostmi terénu orientovat. Kniha vás může zaměstnat skutečně na dlouho, protože je zde shromážděno 105 lokalit. Navíc jsou zde připraveny také speciální boxy s obecnými tématy, kde se dozvíte o archeologii v prostoru, vztahu archeologie k památným místům, krajině, přírodním vědám, ale objevíte zde i takové boxy jako Archeologie a detektivky, Archeologie a historická skutečnost nebo Archeologie na dálku.

Archeologický atlas Čech je skutečně výjimečnou knihou, která širokou veřejnost velmi přístupnou formou učí poznávat vlastní minulost. Archeologové v publikaci využívají také symbolů, které vám na první pohled prozradí více o náročnosti daného putování. Pokud si zvolíte například Jistebsko v okrese Jablonec nad Nisou, kde je pravěký těžební areál 5400 – 4800 př. Kr., uvidíte symbol kopečku, brýlí a červenou šipku. Jediný pohled vám tak prozradí, že jde o terénní relikty, je nutné se pozorně dívat a čeká vás středně obtížná cesta zvlněným terénem. Už nikdy tak nebudete procházet místo s pocitem, že je to vlastně jen přírodně mírně nerovný terén v lese, pro vás se promění ve stopy po těžebních jamách.

Z představení Archeologického atlasu

Archeologický atlas na webu

Pokud se podíváte na stránky www.archeologickyatlas.cz, čekají vás další doplňující informace, například seznamy odborné literatury a publikací, které vám pomohou dané téma prostudovat více do hloubky. Současně si můžete archeologické památky vytřídit podle období nebo podle typu lokality. Pokud vás například zaujme skupina Staré cesty – nabídnou se vám hned tři možnosti, kde je můžete blíže poznat a naučit se je vnímat v krajině. Stránky vám představí středověký klášter s klášterním městečkem v Davli, středověkou zemskou stezku u Obory u Tachova a čeká vás také zlatá stezka u Prachatic.

Archeologie modernity

S termínem archeologie modernity se budeme patrně setkávat stále častěji. V podstatě jde o vše kolem nás. Archeologický záznam narůstá každým naším krokem, každým činem, za vším zůstává stopa vytvářející novou archeologickou vrstvu. Archeologie zkoumá hmotnou podstatu, ale ve spojení s písemnými prameny nabízí vhled do dávných dějů. Archeologie modernity umožňuje navíc jistou korekci, protože ji mohou doplnit vzpomínky pamětníků, kteří pomalu mizí, ale živost jejich vzpomínek můžeme touto cestou uchovat. Mnohé v rozhovoru prozrazuje také Jan Hasil.

Archeologický atlas Čech by měl v budoucnu doplnit také podobný projekt pro Moravu, ale na jeho výsledky si budeme muset ještě počkat. Mnohem dříve, od 6.7. do 11.7., se v ranním vysílání ČRo Plus budeme s archeology učit poznávat památky přímo v terénu. S mikrofonem navštívíme hrad Pořešín, pravěké hradiště Boudy, zaniklou středověkou a raně novověkou ves Rovný v atlase uvedenou jako Drahoňův Újezd, středověký těžební areál v Mirkovicích, pravěké mohylové pohřebiště ve Velké Dobré a jeskyni Koda v Českém krasu. Vše následně najdete i s fotografiemi na webu Českého rozhlasu.

autor: Adriana Krobová
Spustit audio