Chceme, aby Česko bylo do roku 2030 lídrem v inovacích, říká ředitel Technologické agentury ČR

20. leden 2019

Před deseti roky vznikla Technologická agentura České republiky. Jejím úkolem je podpora spolupráce mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelskou sférou.

„Změnilo se toho hodně,“ zhodnotil v Magazínu Leonardo dekádu existence TA ČR její ředitel Petr Konvalinka.

Agentura v roce 2009 prý obhospodařovala celkem malou oblast aplikovaného výzkumu. „Za deset let jsme se ale rozrostli tak, že bychom se měli stát centrální institucí pro poskytování aplikovaného  výzkumu a dotací na něj pro všechny rezortní instituce, univerzity, výzkumné organizace a firmy.“

„Výsledků práce máme celou  řadu. Každoročně vyhlašujeme v rámci ceny TA ČR ty nejúspěšnější projekty, které mají přímou aplikaci v průmyslu nebo ve zdravotnictví. Jako příklad můžu uvést rostoucí tumorózní endoprotézu stehenní kosti. Ta se voperuje malým dětem a roste s nimi.“

Jsme dobří v průmyslu, strojírenství, elektrotechnice, energetice, automobilovém průmyslu i v dalších oblastech. Zde máme největší možnosti právě pro inovace.
Petr Konvalinka

TA ČR spolupracuje úzce s Grantovou agenturou ČR. „Vybíráme z jejích úspěšných projektů ty s nejlepším inovačním potenciálem. Ty pak podporujeme, aby z toho opravdu byl výstup do praxe a průmyslu.“

Ve srovnání se zeměmi Evropy si vedeme prý velmi dobře. „Vláda by chtěla, aby se Česká republika stala lídrem v inovacích do roku 2030 a Technologická agentura by k tomu měla přispět.“

Představa vlády je každoročně přidávat desetinu procenta HDP na podporu základního a aplikovaného výzkumu, dodal ředitel.

„Dostali jsme úkol centralizovat dotační programy na podporu aplikovaného výzkumu. Takže chystáme dotační programy pro ministerstva životního prostředí, dopravy a průmyslu a obchodu, jehož projekt Trend podpoříme až 2 miliardami korun,“ naznačil nejbližší plány TA ČR Petr Konvalinka.

autoři: Josef Kluge , oci
Spustit audio

Související