Inspirovali jsme se u Fraunhoferovy společnosti, říká šéf Technologické agentury ČR

8. březen 2018

Technologická agentura České republiky přichází s novými Centry národní kompetence. Co se změní ve financování vědy a aplikovaného výzkumu? Nejen o tom hovořil v Magazínu Leonardo předseda Technologické agentury České republiky Petr Očko.

„Technologická agentura je zřízena k tomu, aby podporovala projekty aplikovaného výzkumu, což nás odlišuje od Grantové agentury ČR, která podporuje převážně základní výzkum. Takže u nás projekty končí prototypem, funkčním vzorkem, patentem a podobně.“

Soubor témat, kterým se agentura věnuje, je velmi široký. „Biotechnologie, nanotechnologie, ale i klasické obory jako strojírenství, elektrotechnika,“ zmínil jen některé z nich předseda.

Škála záběru je ale samozřejmě mnohem širší, ujistil Očko. „Od sociální péče, přes demografické změny, až po filozofičtější témata, jako výše zmíněné.“

„Máme sadu zhruba deseti programů, z nichž zhruba každý je zaměřený na nějakou oblast podpory. V nich vypisujeme výzvy, ty zveřejňujeme na našem webu. A to je spouštěč, že projekty k nám přicházejí, jak se říká zespoda, a trefují se do priority zmíněných programů.“


„U nás je výsledek každého projektu reálně aplikovatelný ve výrobě nebo ve službách. Podporujeme ale i společenské vědy. ... Příkladem může být probíhající spolupráce Filozofického ústavu AV ČR s dvěma firmami na tématu etika umělé inteligence ve vztahu k autonomní mobilitě.“

Technologická agentura je ale připravena podporovat i vyloženě vizionářské projekty. „Jsem přesvědčen, že je naší úlohou podpořit tyto tzv. disruptivnější druhy inovací, které jsou rizikovější, ale mohou ledacos změnit a přinést.“

„V menším rozsahu jsou i u nás vizionáři, kteří se dostali na špičku. Například nanotechnologie je oblast, ve které máme mnoho prvenství. Liberec je dnes nanotechnologický cluster, kde je několik výzkumných organizací. Máme také obrovské zázemí elektronové mikroskopie v Brně.“

Novinkou, kterou pro letošní rok Technologická agentura ČR připravila, jsou Národní centra kompetence. „Hlavní myšlenkou je napomoci sdružení klíčových výzkumných kapacit ve významných oborech a propojit je s průmyslem, a tak podpořit dlouhodobou spolupráci výzkumných organizací a firem.“

„V tomto programu máme 34 center, což je poměrně hodně. Většina z nich funguje velmi dobře a mají reálné výsledky, které se následně převádějí v ekonomické přínosy ve firmách.“


„Fraunhoferova společnost je posledních 60 let let pilířem aplikovaného výzkumu v Německu. Zhruba třetinu jejího financování tvoří dlouhodobé peníze na strategický výzkum od státu, druhou třetinu si sami získávají na projektech klasického výzkumu skrze německé nebo evropské programy a třetí třetina jsou peníze, které musí získat formou smluvního výzkumu nebo od firem.“

Technologická agentura ČR se prý inspirovala modelem německé Fraunhoferovy společnosti, která sdružuje 69 samostatných institutů a uplatňuje specifický způsob financování.

„Důležité je, že ty dlouhodobé peníze od státu jsou vázané na schopnost získávat smluvní peníze. Jiným slovy: je motivace v tom, že jednotlivé instituty musí přemýšlet o tom, co bude za dva nebo tři roky zajímavé pro jednotlivé firmy, a na to orientovat svůj strategický výzkum, který je primárně financován z veřejných peněz.“

Právě k tomuto modelu směřují česká Národní centra kompetence. „U nás ale rozhodně není cílem v tuto chvíli vydělovat samostatné instituty ze současných výzkumných organizací, vysokých škol nebo Akademie věd.“

„Jdeme cestou virtuálního propojování pracovišť, která se zaměřují na klíčové oblasti výzkumu zajímavé pro velký potenciál ekonomických přínosů,“ objasnil strategii pro Národní centra kompetence Petr Očko.

autoři: dst , oci
Spustit audio