Česká kronika: sto let našeho státu ve sto příbězích

Století, ohraničené letopočty 1918 a 2018, přineslo našim zemím nejednu převratnou událost. Získávání a opětovné ztráty samostatnosti, válečný konflikt, vojenské okupace, léta svobody i nesvobody. Nebyly to ale vždy jen zásadní politické události, které ovlivňovaly život obyvatel Československa a České republiky.

Sto let od 28. října 1918 připomněl stodílný cyklus Česká kronika. Prostřednictvím méně známých, nebo i zcela zapomenutých událostí z posledních sta let nabídl posluchačům tak trochu jiný pohled na naše dějiny. Vždyť třeba právě v onom roce 1918 nedošlo jen k vyhlášení naší samostatnosti.

Každý díl České kroniky nabídl vždy dva pohledy na jednu událost: příběh, zpracovaný formou čtyřminutového dokudramatu, doplněný stejně dlouhým rozhovorem s historiky a odborníky.

Ti měli zasadit historické děje do souvislostí a vysvětlit jejich význam. Spíše než na velkou politiku jsme se zaměřili na malé dějiny všedního dne, na vyprávění o tom, čím naše země a její obyvatelé žili posledních sto let a jak je velké dějiny ovlivňovaly.

Celý cyklus si můžete přečíst a poslechnout v článcích níže.

Nejnovější články

Stránky