Autistické myši

24. září 2010

Genoví inženýři vytvořili myši, které se chovají podobně jako lidé postižení autismem. Po vyblokování jediného genu v neuronech mozkové kůry a části mozku zvané hipokampus ignorují myši své bližní, nesnášejí nové prostředí, nepamatují si, s kterou myší se už potkaly a s kterou ne.

Příčiny autismu jsou složité a zcela jistě poruchu nevyvolává nesprávná funkce jediného genu. Přesto mohou "autistické" myši pomoci lékařům při hledání léčby pro lidi postižené autismem.

Autismus patří k těžkým duševním poruchám. Lidé, kteří jsou jím postiženi, mají velký problém s vnímáním ostatních lidí, s navazováním kontaktu a s komunikací. Zůstávají osamoceni, i když je kolem nich spousta lidí. Příčina autismu zůstává nejasná. Zřejmě je výsledkem složitého komplexu vlivů, mezi nimiž patří významné místo i dědičným dispozicím. Významným pomocníkem při pátrání po vlohách zvyšujících náchylnost k chorobám jsou myši s cíleně vyblokovaným genem.

Mezinárodní tým vědců vedených Luisem Paradou publikoval ve vědeckém časopisu Neuron výsledky pokusů s myšmi, které mají vyřazen z činnosti gen označovaný jako Pten. Tento gen plní na mnoha místech těla široký rejstřík úloh. Parada jej myším vyblokoval jen v neuronech v mozkové kůře a hipokampu. Tyto části mozku si zvolil proto, že jsou klíčové pro vyšší nervovou činnost, jako je učení a ukládání informací do paměti.

Myši, které měly v mozkové kůře a hipokampu narušený gen Pten, systematicky porušovaly základní normy myšího bontonu. Pokud se střetly s cizí myší, nejevily o ni velký zájem a neočichávaly ji tak, jak se na běžnou myš sluší. Pokud se s myší cizinkou střetly opakovaně, chovaly se, jako kdyby ji pokaždé potkaly poprvé. Nejevily velký zájem o příslušníky opačného pohlaví, ani o potomky. V novém prostředí byly vyděšené a někdy dostávaly křeče. Chování těchto myší v mnoha směrech připomínalo jednání lidí postižených autismem. Analogie mezi myšmi s blokovaným genem Pten a autisty šla ještě dál a projevovala se také obdobnými odchylkami ve stavbě mozku. Podobně jako autisté měly i tyto myši zvětšený mozek a hlavu. Stejně jako u autistů to byl výsledek zmnožení neuronů a jejich vzájemných spojů.

Postižení autistů a myší se zablokovaným genem Pten přesto nejsou úplně shodná. Myši například nevykazují "zacyklené" opakované chování, které je pro autisty v mnoha situacích typické. Přesto mohou tyto myši odhalit mnohé z tajů funkce mozku a zřejmě i z tajů autismu.

Spustit audio